Lars Bremer. Privatfoto

Lars Bremer. Privatfoto

DEBAT: Vigtigt sommermøde i AB-syd

Af
Lars Bremer

Lærkens Kvt. 4B

AB-syd er indkaldt til afdelingsmøde 24 juli. BO-VEST har gennem AB´s selskabsbestyrelse pålagt os at vedtage en såkaldt skabelon på 9 sider, som del af et nyt råderetskatalog. Og et nyt skal vi have, for i indkaldelsen kan man læse, at der er kommet en lov, som gør den gamle forældet. Det er åbenbart en meget deltaljeret lov, som kan skelne mellem forskellige aktiviteter i haven. Så vi må gerne ( efter ansøgning forstås ) opføre pergulaer, mens beboere, som har spurgt om andet , ikke kan komme i gang. Afslag på beboernes anmodninger skal angive hjemmel og klagevejledning.

Skabelonen er ikke blot et formspørgsmål, som krav til skrifttyper eller farven på faktaboxe. For eksempel står der ”At tidligere moderniseringer i din bolig skal være betalt, inden du begynder på nye.”

Begrebet moderniseringer er, i denne sammenhæng, hentet fra andre boligformer; men det må omfatte brug af individuel/kollektiv råderet, herunder de tilvalg med betaling vi har taget i forbindelse med renoveringen.

En vedtagelse af det foreslåede rådretskatelog kan derfor betyde at en stor del af beboerne ikke har nogen råderet, eller kun en meget begrænset råderet. Det kunne være at man efter ansøgning, og uden ret til godtgørelse, kan plante et eller andet i haven.

Andre har forudset at en administrorer kunne finde det besværligt at overskue flere forbedringer på en gang, så i driftsbekendsgørelsen §91 står: ”Der kan ydes godtgørelse for flere forbedringer m.v. i samme bolig, selv om arbejderne ikke udføres samtidig”

Jeg kan derfor kun opfordre de beboere, som ikke er bortrejst, til at møde op på mødet, stemme imod, og dermed sikre vi har en smule reel råderet.

Læs svar fra Bo-Vest:

Publiceret 16 July 2018 08:22