Bo-Vest svarer på Lars Bremers indlæg på APs hjemmeside.

Bo-Vest svarer på Lars Bremers indlæg på APs hjemmeside.

DEBAT: Kom til beboermødet og stem for råderetskataloget!

Af
John Hald

ejendomsleder AB-syd

Svar på indlæg fra Lars Bremer

Kære Lars Bremer,

Et råderetskatalog er et samlet katalog over, hvilke arbejder afdelingen har besluttet må udføres i boligafdelingen. Kataloget kan løbende suppleres hvis afdelingsmødet ønsker dette. Det sker ved, at en eller flere beboere stiller forslag på et afdelingsmøde, og hvis forslaget godkendes, vil det blive indskrevet i råderetskataloget.

Det er bestemt ved lov, at der skal udarbejdes et katalog over hvilke arbejder beboerne i en boligafdeling kan udføre ifølge råderetten, og det er altså beboerne selv, der på afdelingsmødet beslutter, hvilke arbejder, der skal være i den enkelte boligafdelings råderetskatalog, og som dermed kan udføres i deres boligafdeling.

Det er til gengæld boligorganisationens ansvar, at loven følges og at der udarbejdes råderetskataloger i boligorganisationens boligafdelinger. Derfor har Albertslund Boligselskab lavet en skabelon, som på de første ni sider indeholder forklarende tekst omkring den gældende lovgivning. Siderne skal guide og vejlede boligafdelingens beboere om, hvilke muligheder loven giver dem for brug af råderetten.

Det er ikke rigtigt, at alle tidligere forbedringsarbejder i boligerne skal være fuldt betalt, før der kan igangsættes nyes forbedringer. I råderetskataloget står: “Du skal være opmærksom på, at tidligere forbedringsarbejder i din bolig skal være fuldt betalt, før samme type forbedringsarbejde kan igangsættes.” Det betyder, at man f.eks. ikke kan sætte nyt køkken i sin bolig før det eksisterede køkken er betalt. Denne regel sikrer, at hverken den nuværende eller kommende lejere kommer til at betale af på noget, der ikke længere eksisterer i lejligheden.

Jeg vil ligesom Lars Bremer opfordre alle beboere, der har mulighed for det, til at deltage i beboermødet 24. juli. Her vil BO-VEST’s jurist være til rådighed for uddybende spørgsmål om det nye råderetskatalog. Men modsat Lars Bremer vil jeg på det kraftigste opfordre beboerne til at stemme for det nye råderetskatalog på dette møde.

Hvis beboerne i AB-syd ikke vedtager det nye katalog, bliver råderetten for alvor begrænset, for så kan ingen i boligafdelingen lave individuelle eller kollektive forbedringer i deres boliger, før vi har et vedtaget katalog.

Det er som Lars Bremer også påpeger bestemt ved lov, at vi skal have et nyt råderetskatalog. Og loven stå hverken AB-syd, Albertslund Boligselskab eller BO-VEST over.

Læs indlægget fra Lars Bremer:

Publiceret 20 July 2018 06:00