Lars Bremer. Arkivfoto

Lars Bremer. Arkivfoto

DEBAT: Ingen lov kræver at vi har et råderetskatalog

Af
Lars Bremer

Lærkens Kvt 4B

Ejendomsleder John Hald har kommenteret mit læserbrev om AB-syd's beboermøde. Som ansat anbefaler han een holdning til et forslag til beboermødet. Hvor er det store flertal af afdelingsbestyrelses medlemmer som bakkede op om forslaget til råderet ? Er de blevet hørt og bakker de op om John Halds indlæg ? Har han fået fuldmagt til at udtrykke bestyrelsens holdning?

Noget kunne tyde på at det er et forkert forslag til rådretskatalog, som er udsendt til os beboere. I det vi har fået står der IKKE ”Du skal være opmærksom på , at tidligere forbedringsarbejder skal være fuldt betalt, før samme type forbedringsarbejder kan igangsættes”, og i øvrigt ville det ikke beskytte mod at lejere kommer til at betale for noget som ikke længere eksisterer i lejligheden. Her skal driftsbekendgørelsen §90 stk 4 anvendes, som det er beskrevet i det gældende råderetskatalog fra 2000. Den kan bruges både hvis det er et standard køkken som fjernes, eller hvis det er et hvor forbedringen endnu ikke er betalt.

Beboerne trues igen med at ingen kan lave kollektive/individuelle forbedringer, hvis vi ikke makker ret. Forslagene til råderetkatalog indeholder ikke nogen kollektiv råderet. Individuel råderet handler om forbedringer, som i princippet først kan bedømmes når beboeren har fremlagt sit projekt. Tilbage i kataloget er forandringerne og udvendig råderet, det vil sige alle de forbud nogle beboere har fået, og som vi nu forventes at vedtage med tilbagevirkende kraft for alle.

Ligesom i indkaldelsen henvises der meget til LOVEN, men uden henvisninger.Jeg har spurgt flere gange om hvilke love, men svaret udebliver. Der er vist ikke nogen lov som kræver at vi har et råderetskatalog, og heller ikke nogen som gør det eksisterende ulovligt. Jeg har kun påpeget at det står i indkaldelsen at det gamle er forældet. De love som AB-syd m.m. står over er kun de, som ikke er vedtaget i folketinget, og underskrevet af HM Magrete II.

Publiceret 22 July 2018 10:27