Galgebakken skal renoveres. Men det skal gøres, så boligerne i fremtiden bliver sunde. Arkivfoto

Galgebakken skal renoveres. Men det skal gøres, så boligerne i fremtiden bliver sunde. Arkivfoto

Uvildig undersøgelse af plan for renovering af Galgebakken

Helhedsplanen for Galgebakkens renovering skal muligvis ændres. Det afgør en uvildig – såkaldt – gransker, som er i gang med at undersøge løsning af fugtproblemer

Af
Jørgen Brieghel

En uvildig – såkaldt ’gransker’ – er i gang med at undersøge Galgebakkens boliger. Den uvildige gransker er civilingeniør, udpeget af Landsbyggefonden, og udvalgt fra firmaet Ekas Rådgivende Ingeniører.

Granskeren skal i første omgang undersøge de undersøgelser og rapporter, der hidtil er lavet som udgangspunkt for renoveringen af Galgebakkens boliger. I første omgang skal knudepunktet mellem fundament, ydervæg og krybekælderdæk undersøges.

Det oplyser den nyeste udgave af ByggePosten på Galgebakken – en skrivelse, der er udsendt til alle beboere på Galgebakken.

Afdelingsbestyrelsens ønske

Afdelingsbestyrelsen på Galgebakken har ønsket, at dele af helhedsplanen bliver gennemgået. Målet er at få en renovering, der sikrer sunde boliger fremover.

Der har været stillet mange kritiske spørgsmål til den måde, de hidtidige rapporter har anbefalet boligerne renoveret. Især spørgsmål omkring krybekældre og fugtproblemer har været til debat.

Knudepunktet mellem fundament, ydervæg og krybekælderdæk skaber en kuldebro, som formentlig kan medføre skimmelsvamp og fugt, lyder meldingen fra den uvildige gransker ifølge Bo-Vest.

Og netop det emne skal gennemgås grundigt.

Når granskeren har gennemgået alle rapporter, bliver hans konklusion fremlagt for Landsbyggefonden – der jo skal støtte renoveringen.

Et af de kritiske steder, når det gælder fugt og skimmel, er krybekælder/gulv. Privatfoto

Et af de kritiske steder, når det gælder fugt og skimmel, er krybekælder/gulv. Privatfoto

Skimmel

”Det er svært på forhånd at forudsige anbefalingerne i den færdige rapport, men granskeren udtrykte på mødet (før sommerferien, red) et ønske om, at der skal kigges på boligerne som helhed, og at alle forhold der kan forårsage skimmel som udgangspunkt skal undersøges”, skriver Bo-Vest i ByggePosten.

Dette ønske til opgavens omfang vil blive fremført overfor Landsbyggefonden. Det er nemlig Landsbyggefonden, der skal bestemme helt præcist, hvad det er, der skal undersøges videre frem.

Når de undersøgelser slut, afgør Landsbyggefonden, om det skal have indflydelse på den vedtagne helhedsplan.

Når der er sat en uvildig gransker på byggesagen, er det for at finde ud af, om den vedtagne helhedsplan skal ændres.

Resten af året

Arbejdet med helhedsplanen er altså sat i stå, indtil granskerens undersøgelser er slut. Der er aftalt møde mellem granskeren og Landsbyggefonden i slutningen af august. Først herefter ved man, hvor omfattende de videre undersøgelser bliver, og hvor lang tid det kommer til at tage. Men Bo-Vest forventer, at granskerens arbejde mindst vil vare resten af 2018.

Der har allerede været 'gransket' længe på Galgebakken. Her er et forsøg omkring et af prøvehusene. Privatfoto

Der har allerede været 'gransket' længe på Galgebakken. Her er et forsøg omkring et af prøvehusene. Privatfoto

Publiceret 06 August 2018 10:15