Arkivfoto.

Arkivfoto.

Satser stort på at stoppe kriminalitet: Alle skoleklasser og klubber med i nyt projekt

Som den første by i landet indfører Albertslund "Genoprettende praksis" på alle skoler og i klubberne

Af
Finn Due Larsen

Kriminalitet Hvad skal der til for at forebygge kriminalitet blandt unge, så de på lang sigt ikke ryger ind i politiets kedelige statistikker?

Det spørgsmål vil mange gerne have svar på. Mange erfaringer taler for, at svaret findes i et projekt, der er blevet kaldt "Genoprettende praksis".

Det tager udgangspunkt i de enkelte skoleklasser, og har vist sig at være en stor succes i andre lande - blandt andet England, Wales og Norge. Nu vil Albertslund som den første by i landet indføre "Genoprettende praksis" på alle skoler.

I første omgang bliver det indført i udskolings-klasserne, men på længere sigt skal alle klassetrin med, og alle klubberne.

Forklaret i korte træk går projektet ud på hvordan man griber konflikt-håndteringen an i en skoleklasse.

"Det kan dreje sig om konflikter i elevgrupper, mellem medarbejdere og elever, medarbejderne – eventuelt ledelse – samt imellem eller i samarbejdet med hjemmene", siger Kasper Fisker, leder af Den Kriminalpræventive Enhed (DKE) i Albertslund.

Han forklarer, at projektet tager udgangspunkt i at inddrage eleverne aktivt i løsningen af konflikter. Det foregår i den enkelte klasse, med læreren som den der koordinerer en grundig evaluering af konflikten.

"I stedet for at tage udgangspunkt i at pege skyld ud, som har vist sig at have den modsatte effekt end man ønsker, så inddrages de unge i samlet flok ved at give hver deres svar på en situation. Hvad skete der - det kan der jo være forskellige svar på fra elev til elev."

Ved selv at være inddraget i ansvaret for løsningen af situationen har erfaringerne fra andre lande vist, at der bliver betydeligt færre konflikter, og der begås betydeligt mindre kriminalitet - også på lang sigt.

Kasper Fisker tror fuldt og fast på, at "Genoprettende praksis" i løbet af få år vil vise resultater, i form af lavere kriminalitet i Albertslund:

"Det er jeg helt sikker på. Genoprettende processer har i international forskning vist sig som det mest effektive middel på dette område."

Albertslund Kommune er i fuld gang med at indføre projektet, som blev vedtaget af en enig kommunalbestyrelse i 2014. Det har også fået støtte fra Det Kriminalpræventive Råd med 300.000 kroner.

Udskolingsmedarbejdere, skole/udskolingsledere, DKE-medarbejdere samt en klubleder har været på første del af en specialistuddannelse i genoprettende processer, og har herunder været på besøg i Wales for at indhente erfaringer.

Holdet skal nu i gang med at træne alle de øvrige udskolingsmedarbejdere. Fra det nye skoleår skal genoprettende praksis bruges systematisk i alle kommunens udskolinger og på Ungecentret. Planen er, at "Genoprettende praksis" umiddelbart efter implementeringen i udskolingerne skal udbredes til Albertslunds mellemtrin og indskolinger også.

Publiceret 09 August 2018 11:58