Arkivfoto.

Arkivfoto.

Elever er godt med: Flotte resultater fra afgangsprøver

For fjerde år i træk kan der spores fremgang hos afgangseleverne

ABC Skoleeleverne i Albertslund klarer sig fagligt bedre og bedre.

Det viser resultaterne fra årets afgangsprøver i folkeskolerne, der nu er gjort op. Resultaterne viser samlet fremgang, og det gælder særligt i dansk og engelsk mundtligt – men også i den nye fælles naturfagsprøve klarer eleverne sig fint.

For fjerde år i træk er der altså en positiv udvikling i resultaterne på afgangsprøverne. Ifølge borgmester Steen Christiansen (Soc. skyldes det især arbejdet med skolestrategien ”Skole for alle”, som blev vedtaget i 2012 med bred politisk opbakning.

”Det er glædeligt, at vi kan se, at når man har et klart fokus, som vi har med skolestrategien, så rykker eleverne også. Den tendens skal have endnu mere vind i sejlene. Uddannelse er nøglen til et godt liv, og derfor er det vigtigt at eleverne i vores skoler trives og bliver dygtigere. Lederne og medarbejdere gør et stort stykke arbejde, som forhåbentlig vil bære endnu mere frugt i fremtiden,” siger Steen Christiansen.

Herstedlund Skole træder frem

Særligt positivt bemærket i år gør Herstedlund Skole sig. Ifølge skoleleder Søren Hald er det ikke tilfældigt.

Han mener, at det skyldes en længere målrettet indsats, som startede med at medarbejderne, ledelsen, forvaltningen og skolebestyrelsen fastlagde fire tydelige målsætninger for skolen:

”For et par år siden fik Herstedlund Skole en pose penge fra kommunalbestyrelsen til et særligt 3-årigt udviklingsprojekt. I den indledende fase spurgte vi blandt andre skolens vejledere, hvad de mente vi skulle fokusere på, hvis eleverne skulle løftes bedre. De nævnte sproglig udvikling. Og det blev derfor afsættet for kompetenceudviklingen af medarbejderne det første år.”

Det har blandt andet betydet, at alle lærere og pædagoger på Herstedlund Skole har været på uddannelse indenfor sproglig udvikling. Det har gjort dem mere opmærksomme på, at de præsenterer de ting, eleverne beskæftiger sig med, mere præcist sprogligt. Det har resulteret i at børnene har fået et bredere og mere nuanceret sprog, som for eksempel bidrager til, at de har lettere ved at forstå hvad matematikopgaverne går ud på.

"En af årsagerne til, at Herstedlund Skole har gode erfaringer med udviklingsprojektet er netop, at skolen har fået veludviklet en struktur for den interne kompetenceudvikling, som altså det første år var sproglig udvikling. I sidste skoleår var det teamsamarbejde", siger Søren Hald.

Han mener også det er værd at fremhæve, at skolen har en ekstern konsulent på udviklingsprojektet, som har været med til at skabe den nødvendige klarhed.

Publiceret 10 August 2018 05:00