"Alle Kan Synge" blev sat i gang i forbindelse med første skoledag på Herstedøster Skole. Foto: Rune Hansen

Premiere på landets største korprojekt for skole og kirke

Mandag blev projekt ”Alle Kan Synge” officielt starte ved første skoledag på Herstedøster Skole. I de kommende fire år vil omkring 500 elever i indskolingen være en del af projektet, der dermed bliver landets største i sin art

sang Første skoledag på Herstedøster Skole var ikke en helt almindelig første skoledag. Det var nemlig også første dag med ”Alle Kan Synge”. Et projekt, som Herstedøster Skole og Herstedøster Kirke laver i samarbejde over de kommende fire år.

I skoleåret 2018/19 gælder det skolens syv 0. og 1. klasser, der får kor på skoleskemaet, hver klasse sit kor. For hvert år bliver projektet udvidet med et klassetrin, så alle skolens fire årgange i indskolingen vil være med. I alt vil omkring 500 børn nå at være en del af ”Alle Kan Synge”, og dermed er det Danmarks største korprojekt for skole og kirke.

Bag ideen står Anne-Kari Ferenczi, der er organist og leder af korskolen ved Herstedøster Kirke.

»Det er første gang, at Danmarks to største institutioner, kirken og skolen, går sammen i så stort et sangprojekt. Det vidner om, at sang faktisk betyder noget for os mennesker,« siger Anne-Kari Ferenczi.

»Sangen er med til at danne os som mennesker. Sang styrker fællesskabet og den sociale og faglige trivsel. Værdier som mange skoler ønsker at styrke. Udviklingsprojektet, har bl.a. til formål at dokumentere at sang har en positiv effekt på trivsel og fællesskab, samt at samarbejdet mellem skole og kirke er win win for både institutionerne og lokalsamfundet«.

En del af dannelsen

Det er Birgitte Pilgård enig i. Hun er skoleleder på Herstedøster Skole, der i foråret lagde timer til et pilotprojekt under Alle Kan Synge. Projektet passer både ind i skolens nye dannelsesprofil, der også trådte i kraft i forbindelse med den nye skoleår, og kommunens strategi Skole for alle 2017-2022.

»Det har altid været folkeskolens fornemmeste opgave at danne mennesker til livet. Vi har i ledelsen på skolen erfaret, at dannelsesaspektet langsomt er gledet ud af skolen til fordel for den individuelle tænkning og væk fra fællesskabstanken, som folkeskolen er skåret af. Med Alle Kan Synge kan vi pege på fællesskabet og glæden ved at synge i et børnekor,« siger Birgitte Pilgård.

Lokal og landsdækkende støtte

Alle Kan Synge er støttet økonomisk af Albertslund Kommune, Statens Kunstfond og Glostrup Provsti.

Og for borgmester Steen Christiansen er det kun naturligt, at kommunen investerer i sangprojektet.

»Albertslund har altid været en by med musik og sang i. En kulturby. Og jeg synes, at det fælles projekt mellem Herstedøster Skole og Herstedøster Kirke er et glimrende eksempel på et samarbejde, der bygger videre på den tradition, og samtidig viser nye steder hen. Det er et godt eksempel på den åbne skole – hvordan man som skole kan åbne op, invitere ind og samarbejde, så to plus to kan give fem,« siger Steen Christiansen.

Et lokalt sangcenter

For undervisningen står Signe Sørensen, der er uddannet fra Det Jyske Musikkonservatorium og har høstet international anerkendelse for sit korarbejde.

I skoleåret 2018-19 vil hver af de syv 0. og 1. klasser få sit eget kor, en årgang vil få sit eget årgangskor, og hele indskolingen vil have et kæmpekor.

Og sammen med Korskolen ved Herstedøster Kirke vil de således udgøre et lokalt sangcenter.

I løbet af de kommende fire skoleår vil de i alt 19 klassekor optræde sammen med hinanden, med Korskolen ved Herstedøster Kirke og med Albertslund Musikskole.

Desuden samarbjder Alle Kan Synge med Børnekorakademiet om kompetenceudvikling af lærere og pædagoger til projektet.

»Alle Kan Synge ønsker at være en del af lokalsamfundet, og derfor er det afgørende, at klassekorene også samarbejder med og optræder med eksisterende musikaktiviteter og institutioner her i Albertslund,« siger Anne-Kari Ferenczi.

brie

Publiceret 16 August 2018 06:00