Der køres for stærkt på Albertslundvej, og det giver støj og usikre situationer.

Der køres for stærkt på Albertslundvej, og det giver støj og usikre situationer.

Nu skal farten ned på Albertslundvej

Fire vognbaner på vejen giver lyst til at køre stærkere end de 60 km/t man må. Derfor skal vejen indsnævres til to baner

Af
Jørgen Brieghel

trafik Der køres for stærkt på Albertslundvej, og det larmer. Den højest tilladte hastighed på vejen er 60 km/t, men da der er to gange to vognbaner, giver det åbenbart lyst til at trykke ekstra på speederen.

Derfor skal vejen støjsikres, og det skal ske ved at ændre vejens forløb.

Miljø- og Byudvalget har sagen på dagsordenen.

Langs Albertslundvej er der 103 boliger på Albertslundsiden, som belastes voldsomt af støj. Det samme boliger er på vejens anden side – som ligger i Vallensbæk.

I forhold til andre trafikstøjplagede boligområder i Albertslund mener forvaltningen, at man ved at støjdæmpe her, vil tilgodese flest støjplagede personer pr. investeret krone.

Trafikmålinger

Der er lavet trafikmålinger på vejen, og der kører ca. 7.500 køretøjer i den nordlige ende og 11.000 biler i den sydlige ende om året.

Denne trafik vil sagtens kunne afvikles på en to-sporet vej og der er således ikke brug for de fire spor.

Gennem de sidste fem år er der sket ni færdselsuheld i krydset ved Kongsholm Allé, tre ved Hjortens Kvarter og tre ved Løkkekrogen.

I Vallensbæk er vejen indsnævret til to spor. Foto: brie

I Vallensbæk er vejen indsnævret til to spor. Foto: brie

Som i Vallensbæk?

Hvordan skal vejen så ændres? Man kunne gøre ligesom i den del, der ligger mod syd i Vallensbæk: Her har man indsnævret Vejlegårdsvej til to spor og der er opsat støjabsorberende autoværn.

Albertslund Kommune har overvejet at forlænge dette koncept videre nordpå ad Albertslundvej frem til Kongsholm Allé.

Men en tilsvarende løsning vil ikke dæmpe støjen for boligerne i Albertslund, som er rækkehuse i to plan. Der vil stadig være støj på de øvre etager.

Alligevel mener forvaltningen, at der er god grund til at indsnævre Albertslundvej til to spor.

Farten på Albertslundvej er 60 km/t i dag. Den skal ned til 50 km/t.

Farten på Albertslundvej er 60 km/t i dag. Den skal ned til 50 km/t.

To forslag

Der er to forslag:

1. Den billigste løsning vil være farvet overfladebelægning som i Vallensbæk Kommune.

2. Men en pænere løsning, som yder den meget grønne vej mere retfærdighed, ville være en regulær indsnævring af kørebanen ved flytning af kantsten.

Forvaltningen anbefaler den sidste løsning.

En mellemløsning kan være punktvise regulære indsnævringer til ét spor fx omkring de tre krydsningspunkter ved hhv. Oksens Kvt., Vædderens Kvt. og Hjortens Kvt.

Det vil også øge sikkerheden for krydsende trafikanter.

Samtidig foreslår forvaltningen, at farten sættes ned til 50 km/t, som gælder i byzone.

Det vil betyde mindre støj lands vejen.

Sagen behandles som sagt på Miljø- og Byudvalgsmødet og derefter endeligt af kommunalbestyrelsen.

Publiceret 22 August 2018 08:35