"Jeg har aldrig betvivlet om det anvendte træ var bæredygtigt, kun stillet spørgsmål ved om de efterfølgende behandlingsmetoder er miljøvenlige", siger Tommy Larsen Katarina Sundelin / PhotoAlto

DEBAT: Miljø og plankeværker

Af
Tommy Larsen

Ørnens Kvarter 9E

Svar til indlægget: Gårdhusenes plankeværk er af bæredygtigt træ

Først, jeg har aldrig betvivlet om det anvendte træ var bæredygtigt, kun stillet spørgsmål ved om de efterfølgende behandlingsmetoder er miljøvenlige.

Mig bekendt har byggeudvalget i 4Syd fravalgt Lærketræ som plankeværk fordi det med tiden bliver meleret og derfor fremstår ”snusket”, og i spørgsmålet om ”det må accepteres som en del af træværkets patina” vil jeg overlade den beslutning til beboerne.

Hvis Thermowood, som du skriver, ikke behøver træbeskyttelse, kan jeg ikke se noget problem, så er alle miljøproblemer vedrørende vedligeholdelse af træværket jo løst, så er spørgsmålet bare om Thermowood ændrer farve lige som Lærketræ samt hvad er »en naturlig holdbarhed«?

Jeg tager kun stilling til det af byggeudvalget valgte plankeværk, Thermowood, der ifølge vejledningen på nettet skal vedligeholdes som følger:

http://www.protrae.dk/media/montage-og-vedligehold/brugervejledning-neutral-impraegvaeske.pdf

»Alle behandlede træflader kræver vedligeholdende malebehandling med egnet træbeskyttelse efter 2-5 år – afhængig af placering og vejrliget.«

Og jeg tillader mig ligeledes at stole på hvad Center for Bygningsbevaring konkluderer når de siger, at ingen træsorter kan tåle at stå ubehandlet.

Da jeg ikke kan erindre et beboermøde eller et referat fra et beboermøde hvor man har haft Nonwood eller Thermowood til afstemning, vil jeg da meget gerne modtage det omtalte referat.

Hvorom alting er, så ændrer det ikke ved at HOFOR har fundet omfattende pesticidrester af DMS landet over, og at Kommunikationschef i DANVA Karsten Bjørno mener, tiden er inde til, at politikerne en gang for alle skærmer drikkevandet mod pesticider.

Udgangspunktet for min artikel var at »Der er noget, der tyder på, at netop træimprægnering er en medvirkende årsag til drikkevandsforureningen«, så hvis Seniorprojektleder Peter Føhrby Nybom med Bo-Vest i ryggen kan garantere at der ikke er pesticider eller andet i de vedligeholdelsesmidler man evt. vil bruge på vores træværk, som kan forurene vores drikkevand, må jeg tro på det, men vil HOFOR, DANVA og politikerne også stille sig tilfreds med Peter Føhrby Nyboms garantier?

Publiceret 31 August 2018 09:20