Arkivfoto: Mostphotos

Arkivfoto: Mostphotos

DEBAT: Pas nu på det gode vi har!

Mia Chamani, Galgebakken skrænt 4-8a

Man kan ikke mase flere børn ind, men det er desværre virkeligheden.

I gruppeordning for børn med autismespektrum forstyrrelser, som ligger på Herstedøster Skole, går min søn på 11 år. Her oplever vi nogle lærere og pædagoger, der er yderst kompetente og dedikerede til deres job. Personale tager udgangspunkt i de enkelte børn og møder min søn med tydelighed, omsorg og humor.

Desværre bliver man ved med at mase flere børn ind i klasserne. Det har for nogle børn rigtig store konsekvenser. Når man har en autismespektrum forstyrrelse, har man nemlig en anderledes måde at opleve verden på, det indebærer nemlig også sanseforstyrrelser. Lige netop det med at forholde sig til mange mennesker, er en stor udfordring når man har autisme. Mange overvældes af sanseindtryk hele tiden, som de påvirkes af og skal sortere i. Selv den mindste lyd, lugt, lys og berøring kan forstyrre. Sanseforstyrrelse gør at dagens energi hurtig er brugt op.

Man kan sammenligne det lidt med, at sætte sit skrivebord foran Cirkus Arena for at arbejde. Derfor har det en stor betydning for børnene og arbejdsvilkårene, om der går 6 eller 10 elever i en klasse.

Jeg håber at man bliver klar over, at klasserne ikke kan fungere optimalt hvis de fyldes til bristepunktet.

I et debatindlæg i Albertslund posten fra feb. ´18, gjorde tidligere lærer fra omtalte gruppeordning Hanne Hjort Jensen, opmærksom på de konsekvenser det voksende elevtal, havde for børnene og personalet. Hun bad i øvrigt om ”plads og kvadratmeter, så børnene kunne opleve en skoledag uden idelige konflikter mellem hinanden og med mulighed for at tilpasse pædagogikken og undervisningen den enkelte elev.” Det må tages alvorligt!

Til information har der inden for det sidste år, været megen personale udskiftning i gruppeordningen. Det kan jeg som forældre desværre godt forstå, for vilkårne er uændret og gruppeordningen ligger nu på 3 forskellige adresser, hvilket jeg finder højst uhensigtsmæssigt i forhold til at bevare og udvikle kvaliteten af tilbudet.

Økonomiske konsekvenser

Jeg tænker også, at det kunne komme til at have store økonomiske konsekvenser. Behandlingsskole er det næste skridt for blandt andet min dreng og jeg kender også til andre i lignene situation. Det er et langt dyrere skoletilbud, som jeg kan regne mig til vil blive en kæmpe udgift de næste mange år.

Jeg vil på det kraftigste anmode om holdbare langsigtet løsninger i form af muligheder for at skabe gode vilkår for både vores børn og de ansatte.

Det er alfaomega at man fra politisk side tager ansvar for at skabe de bedste rammer, for at de ansatte kan skabe de bedste forudsætninger for vores børn.

Mia Chamani, forælder til barn i gruppeordningen for børn med autisme på Herstedøster skole.

Publiceret 11 September 2018 19:00