Dansk Byggeri vil gerne have kommuner som Hørsholm og Fredensborg til at være mere erhvervsvenlige. Foto: Mostphotos

Der er hårdt brug for flere håndværkere, også i Albertslund. Foto: Mostphotos

Borgmester: God idé med valgfag og 10. klasse på erhvervsskoler

Der er gode takter i regeringens oplæg, men der skal flere penge til, siger Steen Christiansen

Af
Finn Due Larsen

Uddannelse Skal erhvervsskolerne styrkes, ved at elever i 7.-9. klasse har undervisning i valgfag her, og 10. klasse knyttes til skolerne?

Det mener regeringen, som i sit udspil en reform af erhvervsuddannelserne blandt andet fremhæver et tættere bånd mellem folkeskolens afgangskalsser og erhvervsskolerne.

Det er en idé, som får opbakning af borgmester Steen Christiansen (Soc.):

"Det bliver rigtigt vigtigt, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse de kommende år. Tallene viser, at vi mangler 70 000 faglærte i 2025", siger han.

"Der er gode takter i oplægget, især om at knytte folkeskolen tættere til erhvervsuddannelsestederne. Det gælder forslaget om at lægge undervisningen i valgfag i 7-9 klasse på erhvervsskolerne. Også forslagene om at knytte 10. klasserne til erhvervsskolerne og styrke vejledningen i folkeskolen er gode."

Men Steen Christiansen mener dog ikke, at regeringens oplæg er vidtgående nok:

"Skal vi i mål med at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse, er der brug for langt flere penge til erhvervsskolerne, og forslaget her tilfører reelt kun i omegnen af 100 millioner kroner. Så en opfordring til regeringen og Folketingets partier om at sætte langt flere midler af, så flere unge får en super god erhvervsuddannelse, der fører til et godt job og liv. Det er dybest set det, det handler om."

Regeringen har, som omtalt i flere medier, fremlagt et forslag der vil afsætte 2 millarder til en styrkelse af erhvervsuddannelserne de kommende år.

Nogle af punkterne

Oplægget indeholder blandt andet punkter som:

Flere håndværksfag i folkeskolen.

Gymnasiet skal ikke være det automatiske valg. Opgør med "uddannelses-snobberiet".

Kommunerne skal være mere ambitiøse opstille måltal for ansøgningen til erhvervsuddannelserne.

Forsøg med kostophold på erhvervsskoler.

Kontrol med kvaliteten, ved bedre muligheder for at sammenligne erhvervsskolerne.

Praktikplads-tilsagn. Mens eleverne går i 9. eller 10. klasse forud for grundforløbet, skal erhvervsskolerne kunne give tilsagn om en plads.

Flere traditioner. På de gymnasielle uddannelser er der tradition for studenterhuer, når eleverne er færdige. Regeringen ønsker at skabe lignende traditioner på erhvervsuddannelserne for at skabe større sammenhold - for eksempel gennem uddeling af medaljer.

Publiceret 15 September 2018 06:00