”Dem og os skal erstattes af et nyt ’vi’”, siger formanden for Temaudvalget, Kenni Flink (Alt.). Arkivfoto: brie

”Dem og os skal erstattes af et nyt ’vi’”, siger formanden for Temaudvalget, Kenni Flink (Alt.). Arkivfoto: brie

Bland dig: Hvordan skal Albertslund udvikle sig

En medborgerskabspolitik for Albertslund er undervejs – og alle borgere skal sætte deres præg på den

Af
Jørgen Brieghel

udvikling Hvad er du glad for i Albertslund? Hvad tror du, der kan flytte noget? Hvad savner du?

Det er tre vigtige spørgsmål, som borgerne inviteres til at give deres bud på i en ny medborgerskabspolitik.

Politikken er udviklet i kommunens Temaudvalg hvor der både sidder borgere og kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Derudover har 75 borgere, der deltog på arrangementet "En fandenivoldsk aften" 23. maj i Kongsholmcentret, været med til at sætte retningen for politikken fra start. På aftenen gav de deres visioner og idéer til fremtidens fællesskaber.

Meningen er at skabe visioner for fremtidens Albertslund.

”Dem og os skal erstattes af et nyt ’vi’”, siger formanden for Temaudvalget, Kenni Flink (Alt.).

I forvejen har vi i Albertslund forskellige politikker, der beskriver de måder, vi ønsker at omgås hinanden. Det kunne f.eks. være integrationspolitikken.

”Mange elementer her fra, vil vi gerne have ind i den nye medborgerskabspolitik. Det er ud fra en holdning om, at vi alle er albertslundere. Derfor har der også været medlemmer af integrationsrådet med i arbejdet med den nye medborgerskabspolitik”.

”Men medborgerskabspolitikken er også udtryk for en paradigmeskift. Vi vil ikke bare have pæne ord på tryk. Det skal følges op med handling og økonomi. På ”Den fandenivoldske aften” kom der mange nye idéer til fremtidens by på bordet. Fra helt små ting til store projekter. Målet er, at der skal afsættes penge i budgettet til at føre det ud i livet”, siger Kenni Flink.

Det er i øvrigt første gang, at en ’politik’ sendes i før-høring. Det vil sige en høring, der skal være med til at skabe den endelige ’politik’ som skal sendes i egentlig høring.

”Meningen er, at borgerne skal have så stor indflydelse på ’politikken’ som muligt”, siger Kenni Flink.

Lige nu kan man se det foreløbige udkast til en medborgerskabshøring på kommunens hjemmeside. Her kan man komme med sine meninger og dermed sætte sit præg på fremtidens Albertslund. Det skal ske inden 21. september.

”Vi mener det alvorligt”, understreger Kenni Flink.

Alle inputs fra ’den fandenivoldske aften’ og fra behandlingerne i temaudvalget samles med de nye kommentarer og idéer fra borgerne. Det bliver til et forslag til en medborgerskabspolitik, som så sendes i høring hos albertslunderne. Herefter skal den endeligt godkendes af politikerne i fagudvalgene og til slut i kommunalbestyrelsen.

Publiceret 17 September 2018 05:00