Klar til start - på en plan frem mod en flytning... Arkivfoto.

Klar til start - på en plan frem mod en flytning... Arkivfoto.

DF om AMC-beslutning: 'Kald det nu bare en lukning'

Hvorfor bruge så mange ressourcer på et kommissorium, sagde Danni Olsen (DF), da kommunalbestyrelsen besluttede en tidsplan for flytning af AMC

Af
Finn Due Larsen

Unge Der er nu lagt en tidsplan for processen omkring en flytning af Albertslund Motorsports Center (AMC).

På sit seneste møde besluttede et flertal i kommunalbestyrelsen sig for et såkaldt kommissorium, der frem til september 2020 fastlægger processen for flytningen. Som tidligere omtalt har kommunalbestyrelsen besluttet, at motoranlægget ved AMC skal flyttes, på grund af de kommende boliger i Hyldagerparken.

Det er dog ikke afgjort hvor anlægget skal findes, og fremtiden for klub- og værksteds-lokalerne er også stadig uvis. Derfor har politikerne nu vedtaget et kommissorium, hvor en styregruppe med deltagelse af repræsentanter fra både AMC og kommunen skal afdække behovet for klubbens fremtidige virke.

Af tidsplanen fremgår det blandt andet, at en endelig beslutning om den fremtidige placering skal træffes til juni næste år, og at den endelige lukning af det nuværende anlæg skal finde sted i juli-Tidsplanen blev vedtaget af S, SF, K, V og R, mens DF, Enhedslisten og Alternativet stemte imod.

Danni Olsen (DF) undrede sig over det fremlagte kommissorium:

"Jeg synes det er en noget overdreven løsning at lade en styregruppe, hvor vi har en chef for både miljø og teknik og for skole og uddannelse siddende i styregruppen, som sammen med en AMC-leder skal finde ud af behovet. Vi kender jo godt behovet - det er det samme som i dag. De har medlemsfremgang. Der var bare brug for, at lederen og en pædagogisk konsulent og fire unge sætter sig ned og finder ud af hvad der skal. I virkeligheden er det jo en de facto-lukning af AMC, så kald det dog det."

Men Leif Pedersen (SF) kunne ikke følge kritikken:

"Du har ret i at nogle af tingene kender vi. Men det er en sag med stor bevågenhed, og nu kigger vi på muligheder for klubhus, værksted og baner, fordi det her er vigtigt for os. Nu afsøger vi mulighederne, vi kan jo snakke med motorsports-union og meget andet."

Lene Rygaard Jessen (Enh.) lod forstå, at hun var "imod hele præmissen":

"Man vil lukke en velfungerende klub, der gør så meget godt for de unge. Man kan bygge i syv etager, så kan man også bygge et andet sted", sagde hun, med henvisning til Hyldagerparken.

Publiceret 17 September 2018 08:00