Claus Rasmussen. Privatfoto

Claus Rasmussen. Privatfoto

DEBAT: Spareforslag rammer Ungecenter i hjertekulen

Claus Rasmussen, Jægerhusene 71. Formand for Albertslund Ungecenter

De spareforslag der indgår i de nuværende budgetforhandlinger vil ramme Albertslund Ungecenter lige i hjertekulen hvis de vedtages. Forslaget om at spare 600.000 kr. på fritidsundervisning svarer til 25% af budgettet. Resultatet kan blive en drastisk reduktion af fritidsaktiviteter for unge i Albertslund mellem 13 - 18 år. I sidste skoleår brugte 720 elever mange timer i deres fritid for at dygtiggøre sig, hvilket er i tråd med Albertslunds skolestrategi ”Skole for alle”. Så hvilket hold skal sløjfes fra næste periode? Færdighedsregning, Matematik, Fransk, Engelsk eller førstehjælp? Nej, vel!

Jeg frygter, at budgetforhandlingerne resulterer i en delvis reduktion på 300.000 kr. da partierne måske erkender, at spareforslaget er for voldsomt. Men den går altså ikke. Spareforslaget bør tages helt ud af forhandlingerne.

Det andet forslag om nedlæggelse af Uddannelses Parathedsklassen (UP) kan vise sig at være en dyr beslutning. Antallet af ikke uddannelsesparate unge i Albertslund er højt og nogle har svære udfordringer på forskellige plan.

Forslaget om, at den ny Forberedende Grunduddannelse (FGU) kan erstatte UP er tvivlsomt, da der ikke er nogen konkret viden eller erfaringer på dette område.

Derimod vil et Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) forløb højt sandsynligt være en erstatning for UP, men det bliver væsentligt dyre. Dette bør afklares før spareforslaget besluttes!

Publiceret 17 September 2018 08:15