Kandidaterne. Privatfoto

Kandidaterne. Privatfoto

DEBAT: Valg til ny bestyrelse i AB-Syd

Kandidaterne fra den alternative Arabesk, v/ Benjamin Helmstedt, Lærkens kvt.

Renoveringen af gård og rækkehuse har ud over tætte boliger og flotte vinduespartier også skabt en stor flok dybt frustrede mennesker. Frustrationer over fejl og mangler, som i mange tilfælde endnu ikke er blevet ordnet nu snart 2 år efter de første er flyttet tilbage. Folk føler sig sjoflet og negligeret når de henvender sig for at få det fixet. Uanset hvad årsagen er, så er det bare ikke godt nok!

Det må da være muligt at leve et liv, hvor ens største bekymringer ikke handler om den bolig man nu betaler forhøjet husleje for.

Mange er generet af indkig i haverne, hvor især rækkehusene har nogle af de største huller der skal lappes. Gårdhavehusene har tilsvarende problemer og det skal selvfølgelig bringes i orden så vi kan få lidt privatliv.

Et liv i frihed, hvor det muligt at få sit hjem og have lavet efter egne drømme og ønsker uden at der skal være et hav af regler for, hvilke planter, træer og buske, hvor, hvordan og hvor høje de må være, om fliser og terrasser skal være af den ene eller anden slags, og mange andre ting som beboerne i AB-Syd kan nævne i flæng, hvis de bliver spurgt.

Vi har et stort ønske om at indrage alle beboere så de kan blive spurgt, og ikke mindst lyttet til, så alle de ting beboerne i AB-Syd er frustrede over bliver taget alvorligt og i sidste ende løst.

Der skal være et øget fokus på fællesarealer og beplantning, hvor der skal skabes rum til at mødes på kryds og tværs af alder. Legepladser i nærmiljøet for de mindste. Områder i bebyggelsen der bryder den ensartethed som er ved at blive skabt nu ved, at lægge fliser hvor det før var bede, skal beplantes så vi igen kan pege og glædes over at se en sommerfugl flakse forbi. Pladser med mulighed for at mødes med andre mennesker, naboer, børn og unge omkring aktiviteter, grill eller små nyttehaver, hvor urter og fællesskab kan blomstre. Frugttræer og buske som kan nydes af alle beboere og forbipasserende.

Vi skal have et AB-Syd der summer af liv, mangfoldighed og fællesskab. Et styrket fællesskab der skaber grobund for initiativer og lyst til at gøre AB-Syd til Albertslunds bedste sted at bo!

Kom og vær med fra starten som skydes i gang den 27 september i musik teatret kl. 19, hvor der er valg til ny afdelingsbestyrelse i AB-Syd.

AB-Syd har brug for os alle.

Med venlige hilsner

Kandidaterne fra den alternative Arabesk

Publiceret 17 September 2018 18:00