På Hjørnegrunden i Herstedvester planlægges seniorboliger. Arkivfoto

På Hjørnegrunden i Herstedvester planlægges seniorboliger. Arkivfoto

Lokalplaner giver mulighed for at bygge 250 seniorboliger

En række lokalplaner der giver mulighed for, at der kan bygges seniorboliger i Albertslund, er sendt til høring

Af
Jørgen Brieghel

seniorboliger 250 seniorboliger kan der bygges på en række ledige grunde i Albertslund. Det drejer sig om grundene Hjørnegårdsgrunden i Herstedvester, Stensmosegaard ved Randager, og grunden Kanalgaden 3 mellem Føtex og Opstandelseskirken.

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit seneste møde at sende planerne i høring.

Debatten om sagerne var stort set samlet under et.

Leif Pedersen (SF) var glad for, at der nu er bud på lokalplaner for det fremtidige byggeri.

Specielt om byggeriet ved Randager – ud til Herstedvestervej – sagde han:

”Jeg synes, at 60 km/t på Herstedvestervej er et problem i forhold til de kommende boliger – så skal der bygges høje støjvolde. Vi bør nok overveje, hvad det vil hjælpe på støjen at sænke til 50 km/t”, sagde han.

Nils Jul Gjerlev (Kons.) sagde: ”Jeg synes, det er rigtig godt ud. Både på Hjørnegrunden og Stensmosegaard. Udviklerne har lavet planer, hvor der er taget godt hensyn til det miljø, boligernes skal indpasses i. Hvor der er to etager er det længst væk fra eksisterende bebyggelse. Vi glæder os til, der sker noget på seniorboligområdet”, sagde han.

Helge Bo Jensen (Enh.) var knap så glad: ”Vi har ikke den store tillid til de projektmagere, der er involveret. Tror ikke, boligerne får den pris og kvalitet, der er rimelig. Vi kan ikke tiltræde”, sagde han.

Hediye Temiz (Rad.) var enig med Enhedslisten. ”Idéen er god, men vi burde have samarbejdet med andre”, mente hun.

Susanne Storm Lind (Soc.) var rigtig glad for, at der endelig er seniorboliger på vej. Især i vest, og så ville hun gerne have støjdæmpet asfalt på Herstedvestervej. Desuden opfodrede hun til at hæve størrelsen på de planlagte boliger til 50-100 m2.

Jeg er glad for, at vi endelig får seniorboliger – særligt i vest. Lyder godt. Jeg gerne have støjdæmpet asfalt på Herstedvestervej.

200 på venteliste

Steen Christiansen (Soc.) meddelte, at over 200 står på venteliste til seniorboliger og sagde til Hediye Temiz:

”I hele sidste valgperiode arbejdede vi tæt sammen på at skaffe flere private boliger til Albertslund. Nu kommer der 250 boliger, som frigør 250 andre boliger – som nok rammer det radikale segment. Jeg forstår ikke problemet”, sagde han.

Til det svarede Hediye Temiz: ” Jeg tror, mange af os er enige i, at vi mangler seniorboliger, og vi radikale vil gerne have ejerboliger. Her handler det om, hvem vi ønsker at samarbejde med”.

Brian Palmund (V) kunne godt tiltræde. ”Men vi er nu ikke sikre på, at det er rigtigt, at de 250 nye boliger frigør 250 ejerboliger”, sagde han.

Også gerne boliger til unge

Allan Høyer (DF) kunne også tiltræde.

”Jeg er dog ikke enig i, at 250 andre boliger frigøres. Jeg er ikke sikre på, at folk fra villaer automatisk flytter over i de nye seniorboliger. Mange villaejere har givet udtryk for, at de ikke bo billigere, end de allerede gør. Boligerne er betalt og ejendomsskatterne indefrosset. Vi er stadig tilhængere af seniorboliger, men ville også gerne haft nogle boliger, som unge havde råd til at bo i”, sagde Allan Høyer.

Leif Pedersen sagde, der i mange år har manglet seniorboliger.

”Nu kommer de. Jeg har mødt mange, som er glade for, at de skal flytte i boliger, hvor de ikke skal passe det hele selv. Og meningen er, at man vil kunne bo her med almindelig folkepension”, sagde han.

”Det vil jeg sætte spørgsmålstegn ved, om pensionister får råd til. De kommer til at sidde hårdt i det”, vurderede Allan Høyer.

Kenni Flink (Alt) meddelte, at han ville undlade at stemme.

Helge Bo Jensen sagde til Leif Pedersen, at han var naiv, hvis han troede, folk på folkepension fik mulighed for at bo i de nye seniorboliger. ”Men lad det komme an på en prøve, ligesom vi vil vente os se boligernes kvalitet”, sagde han.

Der var afstemning om de to lokalplanforslag for Hjørnegrunden og Stensmosegrunden.

For stemte flertallet bestående af Soc., SF. V, Kons og DF. Imod stemte Enh. og Rad. Alt. undlod.

Lokalplanen for byggeri i Kanalgaden afstedkom en længere debat om indholdet i lokalplanen.

Med forskellige ændringer vedtog flertallet dog at sende forslaget i høring.

Publiceret 25 September 2018 06:00