"På trods af en svær økonomisk situation ser vi for første gang i mange år et budgetforlig uden nye forringelser af vores velfærd for børn, ældre og udsatte grupper", siger Helge Bo Jensen (Enh.) om sit partis historiske deltagelse i budgetforliget.

Budgetforlig: For første gang er Enhedslisten med

Syv ud af otte partier står bag - kun DF er udenfor

Af
Finn Due Larsen

Budget Syv ud af otte partier står bag det budgetforlig, der nu er indgået for Albertslunds kommunale budget i 2019. Kun Dansk Folkeparti står udenfor, mens S, SF, R, Ø, Å, V og K er med.

Budgetforliget indeholder besparelser på 16 millioner kroner, og udvidelser for 37 millioner. Vi følger senere i dag her på albertslundposten.dk op med det nærmere indhold af budgetforliget.

I Albertslund-målestok er der politisk set tale om et historisk bredt forlig. Det er nemlig første gang nogensinde, at Enhedslisten er med blandt forligspartierne.

Om baggrunden for deltagelsen i budgetforliget for 2019 siger Helge Bo Jensen (Enh.):

"På trods af en svær økonomisk situation ser vi for første gang i mange år et budgetforlig uden nye forringelser af vores velfærd for børn, ældre og udsatte grupper. Det er tværtimod lykkedes at få en række mindre forbedringer igennem."

Helge Bo Jensen fremhæver især som positivt, at der kommer flere penge til folkeskolen, at der skal arbejdes med normeringerne i daginstitutionerne - og at der nu bliver etableret flere kommunale praktikpladser.

"Samtidig glæder vi os over fremskridt på miljøområdet."

Han betegner budgetforliget som "historisk":

"Især for Enhedslisten, da det er første gang det er lykkedes at forhandle et forlig på plads, som vi kan se os selv i. Men også for Albertslund, da det er første gang i en lang årrække at store nedskæringer på vores velfærd undgås. Alle de store nedskæringsforslag fra budgetkataloget, der ville ramme børn og ældre, er det lykkedes at få taget af bordet under forhandlingerne. Desuden er der blevet plads til forbedringer på flere områder - ikke alle lige store, men de peger i den rigtige retning."

Punkter, som Helge Bo Jensen peger på, er:

"At der sættes flere penge af til folkeskolen. At der sættes penge af til en tidlig indsats i vores dagtilbud og sundhedspleje. At der tages hul på spørgsmålet om de alt for ringe normeringer i vores daginstitutioner. At der skal arbejdes med rekruttering og arbejdsmiljø i hjemmeplejen. At der kommer til at køre el-busser i kommunen om få år. At de første konkrete skridt tages så kommunen forhåbentlig om få år har mange flere praktikpladser til vores unge."

Han fremhæver samtidig det han betegner som "skønhedspletter":

"Der er mange gode hensigtserklæringer, men færre penge til at føre dem ud i livet. Desuden har de øvrige partier valgt at indføre såkaldt straksaktivering. Vi opfatter det som tvangsarbejde for kontanthjælp - vi har derfor valgt at stå udenfor den del af forliget."

S: Glad for opbakningen

Borgmester Steen Christiansen (Soc.) er glad for den brede politiske opbakning til budgettet:

"Og jeg vil gerne takke alle partierne for nogle konstruktive forhandlinger. Med aftalen adresserer vi nogle af kommunens udfordringer, blandt andet på børneområdet. Vi laver en plan for daginstitutionerne, der sikrer at børnene har gode vilkår i daginstitutionerne. På samme måde skal kommunens skoler have forbedret indeklimaerne, fordi det har indflydelse på elevernes trivsel og læring", siger han, og fortsætter:

"Aftalen er også en tryg hånd under velfærden for de ældre medborgere, bl.a. sikres det åbne dagcenter permanent. Desuden medfører aftalen, at en ny ældrepolitik skal se dagens lys i 2019. Vi understøtter den ambitiøse byudvikling, der er i gang, så vi lykkes med befolkningstilvækst og kan sikre velfærden fremadrettet også. Jeg synes, at forligspartierne med den her aftale tager et fælles ansvar og bidrager til en økonomi og velfærd i balance de kommende år."

SF: Besparelser droppet

Leif Pedersen (SF) siger om forliget:

"SF har det rigtig godt med de resultater, vi har fået med i dette forlig. Først og fremmest bliver hovedparten af de forslag, som var fremme til besparelser på børnene, de unge og de ældre ikke til noget. Det var vores primære tilgang til forhandlingerne. På plussiden er der mange ting, igen i 2019 er bekæmpelse af støj en del af budgettet, der skal eksperimenteres med byens forskønnelse på flere områder. Og så skal vi i 2019 snakke forebyggelse, skal vi have det godt, skal vi forebygge at vi får det skidt, det giver bedre livskvalitet. Derfor er forebyggelse vigtigt for SF."

R: Grønne aftryk

Hediye Temiz siger på vegne af Det Radikale Venstre:

"Hos de Radikale er vi tilfredse med budgetaftalen. For os har det været vigtigt at sætte nogle gode grønne aftryk, blandt andet ved at vi kan få el-bil opladere til byen og flere pendlerparkeringspladser ved stationen så byens borgere vælger offentlig transport fremfor bilen. Vi er glade for at der det kommende år bliver kigget på daginstitutions normeringerne, så vi kan få et service niveau vi kan være bekendte. Idrætten og kulturen er ej heller glemt i denne budgetaftale, og vi er meget begejstrede for at vi har afsat penge af til en pulje til initiativer, der kan fastholde unge i foreningerne."

K: Styrket erhvervsindsats

Lars Gravgaard Hansen fra Det Konservative Folkeparti sætter disse ord på, hvorfor partiet er med i budgetforliget:

"En tilfredsstillende budget aftale med klare konservative aftryk. Det er glædeligt at de øvrige partier bakker op om, at erhvervsindsatsen skal styrkes og at det skal være muligt at etablere en slags ”fast track” ordning så sagsbehandlingen generelt bliver kortere for henvendelser fra erhvervslivet. Der ansættes to ekstra hvor den ene skal styrke de gode relationer mellem kommune og erhvervslivet og den anden skal sagsbehandle. Derudover glæder det os, at der bliver indført en straks aktivering, et forslag som vi sammen med Venstre har arbejdet for gennem en længere periode", siger han og fortsætter:

"Generelt set, så er aftalen god og rummer mange gode initiativer, man får ikke alt, i sådanne budget forhandlinger, men set fra Det Konservative Folkepartis synspunkt, så er vi kommet et godt stykke videre for at fastholde og tiltrække nye virksomheder og for at understøtte den almindelige udvikling af velfærden, byen og kommunen."

V: Væsentlige indrømmelser

Brian Palmund fra Venstre (V) siger om budgetaftalen:

"I Venstre stiller vi os tilfredse med budgetaftalen. Vi står i en vanskelig økonomisk situation, men vi har alligevel fået væsentlige indrømmelser med i aftalen. Der bliver indført straks-aktivering af uddannelsesparate unge, der ikke arbejder eller uddanner sig. Der bliver sat penge af til implementering af erhvervsstrategien, så vi kan skabe vækst og arbejdspladser i byen. Der bliver etableret flere parkeringspladser ved stationen, så folk ikke skal lede længe efter en plads og misse toget. Der vil ske en trafiksanering på Roholmsvej, så støjen bringes ned og trafiksikkerheden øges", siger han og fortsætter:

"Vi er også meget tilfredse med, at der nu bliver lavet en plan for nye daginstitutioner, for det har været tiltrængt meget længe. Vi er særligt tilfredse med forbedringerne til folkeskolen og klasselokalerne de kommende år. Endeligt er vi tilfredse med, at vi får styrket den kriminalpræventive enhed og deres arbejde med de unge, det vil skabe mere tryghed i Albertslund."

Å: Grønneste aftale i mange år

Kenni Flink fra Alternativet siger:

"Alternativet ser årets budgetaftale som den grønneste i mange år, og er derfor gået med i aftalen. Blandt andet den grønne forskønnelsespulje for boligforeninger, El-Ladestandere til El-biler samt energikrav ved ny-opførsel af kommunalt nybyggeri er vi glade for at få med. Derudover har det været vigtigt for os at droppe besparelser på gratis psykologhjælp til unge samt de tre spareforslag på 10. klassescenteret. Også den nye busrute til stadion er et vigtigt ønske for Alternativet. Slutteligt er der afsat midler til borgerdrevne initiativer samt mindsket besparelser på kulturpuljerne, så vi kan kun være tilfredse."

Publiceret 03 October 2018 10:05