AMC er omdrejningspunktet om stor debat lige nu. Arkivfoto

AMC er omdrejningspunktet om stor debat lige nu. Arkivfoto

Nej til folkeafstemning om AMC’s fremtid

Dansk Folkeparti har foreslået en folkeafstemning om AMC’s fremtid. Men flertallet i kommunalbestyrelsen mener ikke, sagen er egnet til det

Af
Jørgen Brieghel

motorsport Der er ingen grund til at have en folkeafstemning om AMC’s fremtid. For et stort flertal i kommunalbestyrelsen har for længst besluttet, at der skal findes en ny løsning for motorsportscentret, og der skal bygges boliger i Hyldagerparken.

Desuden er de 21 politikere i kommunalbestyrelsen valgt af befolkningen til at træffe beslutninger. Emnet er ikke egnet til en folkeafstemning.

Det var et par forklaringer på, at et forslag fra Dansk Folkeparti om at lade Albertslund Motorsports Centers fremtid afgøres ved en folkeafstemning, ikke blev vedtaget, da kommunalbestyrelsen behandlede det tirsdag.

Lad os blive de første

Danni Olsen (DF) begrundede forslaget:

”Vi vil meget gerne have, at AMC bliver, hvor det er. Men et stort flertal i kommunalbestyrelsen er ikke enige. Vi har overvejet, hvad vi kan gøre. Hvor meget skal vi gøre i byen for, at bygge boliger for mennesker, der ikke bor i byen. Kunne man måske lave et byggeri med færre boliger og med AMC som nabo? Det er bedre at have de unge på AMC end på stierne i boligområder. Det er en del af historien. AMC blev til fordi der var kørsel på stierne. Og hvor meget skal man ødelægge for at bygge nyt? Specielt for det her er, at man ikke kan få lov at gøre nogle steder på grund af støj. Det vil vi gerne spørge borgerne om. Vi har i forvejen en borgerindragelsespolitik, vi har borgerforslag. Så lad os blive den første, der stiller den slags spørgsmål til folkeafstemning”, sagde Danni Olsen.

Politiske valg

Steen Christiansen (Soc.) sagde, at det er et spørgsmål om politiske valg.

”Vi vælger både-og. Vi vil have igangsat en ny udvikling, som kan tiltrække nye boliger til nye borgere eller som kan tiltrække albertslundere. Det vil på sigt sikre sammenhængskraften og sikre et fællesskab, som også er økonomisk bæredygtigt. Derfor er det vigtigt, at der bygges boliger her. Desuden skaber vi Hyldager Bakker – et unik naturområde. Desuden støjdæmpes der. Så det er et fint projekt. AMC skal fortsætte et andet sted. Vi skal fastholde værkstedsfaciliteter i Albertslund. Køretid er der mulighed for på andre baner via samarbejde med Ungdomringen. Når jeg ser på mængden af knallertkørsler i byen, så er jeg ikke sikker på, at effekten af AMC er så stor, som I siger. Desuden stigmatiseres gruppen på AMC – nogle har udfordringer, men det er også meget velfungerende unge. det er vigtigt at holde fast i. Kan man flytte sig, når man skal køre go kart? I f.eks. Høje Taastrup har de kørt i 32 år i Albertslund på AMC’s baner. De har altså flyttet sig to gange om ugen. Derfor kan man lave en tilsvarende ordning her. Vi er meget glade for AMC. Vi vil meget gerne arbejde på at videreføre det”, sagde Steen Christiansen og tilføjede:

”Hvis vi sætter det her til folkeafstemning, så er der mange andre sager, man kunne bringe til afstemning. Der er ikke noget særligt her. Det har været tydeligt, hvad der skulle ske med området. Hvis der skal være boliger, så er der ingen anden vej end at flytte AMC og få kvaliteterne med”, mente han.

For og imod

Kenni Flink (Alt.) sagde, at det er svært, ikke at skulle støtte en folkeafstemning. Så det gør Alternativet.

”Det gør vi også”, sagde Lene Rygaard Jessen (Enh.).

Brian Palmund (V) havde modsat holdning:

”Vi 21 medlemmer har fået mandat til at træffe beslutninger af vores vælgere. Præmissen om AMC var kendt før seneste valg. Den beslutning har folk haft, da de stemte ved kommunalvalget. Da vi talte om støjdæmpning omkring banen og motorvejen på grund af boliger, kom spørgsmålet om AMC ind. Jeg ville gerne have bevaret AMC, men da jeg så det, der var nødvendigt for at få AMC til at blive, så kunne vi ikke stemme. Nu er det besluttet, at der skal bygges boliger. Jeg er sikker på, der kan findes en god løsning for AMC”, mente Brian Palmund.

Politisk mod

Lars Gravgaard Hansen (Kons.) mente, at Danni Olsen udlægning af, at hvis AMC flyttes, så bliver der hærværk. ”Det er ikke rigtigt. AMC skal flytte og ikke lukke. Det giver nye muligheder og nye udfordringer. Man kan fint finde et attraktivt tilbud til AMC. Men det kræver politisk mod. Jeg glæder mig til den proces, når vi skal i gang med det. Vi stemmer ikke for det”, sagde han.

Dilemma

Leif Pedersen (SF) sagde, at SF har et dilemma:

”Demokratiets yderste form er den direkte afstemning. Hvornår skal vi så bruge en direkte folkeafstemning? Det er en balancegang. Vi tror ikke, man kan komme med en folkeafstemning reaktivt. Det skal ske, når vi har en sag, vi gerne vil afklare med borgerne. Ikke nu, hvor beslutningen allerede er truffet. Derfor stemmer vi ikke for en folkeafstemning, fordi beslutningen allerede er truffet i kommunalbestyrelsen. Vi synes stadig, at AMC skal blive i Albertslund. De kan noget særligt, og det skal vi bevare”, mente Leif Pedersen.

Der blev stemt om forslaget fra Dansk Folkeparti. For stemte DF, Enhedslisten og Alternativet. Resten – flertallet – stemte imod. Så forslaget faldt.

Publiceret 10 October 2018 10:15