Ældrerådets hjemmeside www.seniorlund.dk

Ældrerådets hjemmeside www.seniorlund.dk

Nyt blod til de gamles hjemmeside

Ældrerådets hjemmeside er blevet styrket med en ekstra redaktør. Hun hedder Lise

digitalt ”Nu er vi to om at finde nyheder, så seneste nyt ligger der altid”, siger Lise Buchardt. Hun er ny i redaktionen af Ældrerådets hjemmeside: www.seniorlund.dk

”I redaktionen har vi desuden oprettet en side om ”aktuelle spørgsmål”, som vi glæder os over bliver besøgt af mange”, siger hendes medredaktør, Lars Messel.

Og hvad finder man så lige nu af aktuelle spørgsmål?

Det er f.eks.:

Kommunen arbejder på at forbedre hjemmehjælpen. Det sker ved at indføre noget der hedder ”Fælles Sprog III”.

Kommunen er kommet med i et madprojekt, som har til formål at udvikle bedre tilbud til hjemmeboende ældre. Projektet hedder ”Den gode Madpakke”.

Kommuner på Vestegnen er gået sammen om at oprette en ”Akutfunktion”, som rykker ud for at forhindre unødvendige hospitalsindlæggelser af ældre borgere. Bisidder, hvad er det? Ældrerådet er blevet klar over at mange ældre og deres pårørende ikke er klar over, at de ældre kan have en bisidder med når visitator kommer på besøg.

”Der er mange aktuelle spørgsmål at tage op, og det vil vi gøre i redaktionen. Vi hører gerne fra alle, der har forslag til emner”, lyder det fra de to redaktører.

Publiceret 10 October 2018 04:00