Borgermødet sluttede med workshops. Foto: brie

Borgermødet sluttede med workshops. Foto: brie

Albertslund Centrum: Slut med at vende ryggen til verden

Flere butikker, nye boliger, flere muligheder og mere liv. Det er indholdet af Masterplanen for Albertslund Centrum. Den blev præsenteret på et borgermøde

Af
Jørgen Brieghel

bycentrum Albertslund Centrum vender ryggen mod verden. Det skal være slut. I den nye Masterplan for centret er det helt centralt, at centrets butikker og aktiviteter skal åbne sig.

Planen blev fremlagt for albertslunderne på et borgermøde i Kongsholmcentrets auditorium. Et møde, der blev suppleret med workshops, hvor alle havde mulighed for at komme med idéer til fremtidens Albertslund Centrum.

Masterplanen er nemlig til høring i øjeblikket, og det vil sige, at planen ikke er endelig. Men et oplæg der skal præges af borgernes og politikernes holdninger.

Planen er lavet af Arkitekterne Årstiderne for centrets ejere Citycon.

Kiri Lysbjerg Hedegaard fra Årstiderne fremlagde planen. Foto: brie

Kiri Lysbjerg Hedegaard fra Årstiderne fremlagde planen. Foto: brie

Det er planen

Arkitekt Kiri Lysbjerg Hedegaard fremlagde planen på mødet. Hun fortalte, hvad der ligger til grund for planen.

”Kommunen har planer med centret: Det skal være byens og borgernes centrum. Et levende med en bred vifte af funktioner, muligheder og arbejdspladser. Være et sundhedshus, plejecenter, parkering og dagligvarer. Det skal hænge tæt sammen med biblioteket, rådhuset og spillestedet Forbrændingen”, fortalte hun.

”Citycon ønsker en generel opgradering og bedre synlighed. Man vil samle funktionerne og aktivere øvre etager. Citycon ønsker boliger og andre typer butikker. Og så vil de give noget til lokalsamfundet”, sagde Kiri Lysbjerg Hedegaard.

Borgermødet blev holdt i Kongsholmcentrets auditorium.

Borgermødet blev holdt i Kongsholmcentrets auditorium.

”Det har vi samlet i masterplanen, som bygger på en vision: Den vil skabe mulighed for at etablere boliger, butikker og offentlige funktioner, som forbindes af en visuel og funktionel sammenhæng. Skabe sammenhæng med MusikTeatret, biblioteket og Forbrændingen. Skabe bedre synlighed - orientere centret udadtil. Skabe bedre forbindelser på tværs af området og imellem niveauerne. Og så vil vi bevare det der fungerer i det eksisterende center og forstærke det”.

Masterplanen vil bygge i højden – op til 10 etager flere steder. De høje huse har til formål at rumme boliger og samtidig skærme for støj fra veje og fra banen. P-pladsen bag Aldi skal udbygges, så der bliver p-hus i etager og boliger, som vender ryggen til banen.

Vognporten sænkes

Stor debat var der om planen om at sænke vejen Vognporten, så den kommer i niveau med centret. På den måde kan man åbne centret mod MusikTeatret. En plan vi har hørt før, og som giver problemer, fordi den betyder at cykler og gående skal krydse biltrafik.

Commercial Manager Jacob Bannor fra Citycon mente ikke, det var et problem at blande trafikken. På spørgsmålet, hvornår projekterne bliver til noget, svarede han, at Citycon’s fokus på nuværende tidspunkt er at sikre, at Masterplanen gennemføres. ”Herefter vil vi påbegynde den nærmere planlægning angående tidsplanen”, sagde han.

En spørger foreslog, at vejen Vognporten ikke blev sænket men at vejstykket i stedet blev sat på søjler forbi åbningen fra centret til MusikTeatret.

Der blev også spurgt til flere butikker. Svaret var, at de skal rummes i de kvadratmeter, der er i dag.

Cykling gennem centret er ikke med i Masterplanen, men det var helt oplagt et emne, som flere af deltagerne gerne ville have med. Borgmester Steen Christiansen lovede at arbejde på at det emne bliver taget med i den endelige Masterplan.

Lise Madsen fra Rambøll fortalte om trafik, flows og p-pladser.

Lise Madsen fra Rambøll fortalte om trafik, flows og p-pladser.

Trafik og miljø

Masterplanen er suppleret med en miljøredegørelse, som er lavet af firmaet Rambøll. Lisa Madsen fra Rambøll fortalte om trafik, ankomst og flows gennem centret. Hun fortalte bl.a., at beregninger viser, at den største stigning af trafikken i området vil komme på Vognporten, hvor trafikmængden vil stige med 28 procent. Men da der stort set ingen trafik er her i dag, vil det ikke få betydning, vurderede hun.

Trafikmængden på de øvrige veje vil kun stige moderat, når og hvis den samlede Masterplan er gennemført, konkluderede hun.

Herefter var der idéudveksling i workshops. Borgere, butiksindehavere fra centret, embedsmænd og politikere bød ind, og det hele blev nedskrevet og bruges nu som input i høringsperioden til den endelige Masterplan, som vedtages af kommunalbestyrelsen senere på efteråret.

I workshops blev der spyttet idéer ud, som nu skal indgå i arbejdet med den endelige planfor centret. Foto: brie

I workshops blev der spyttet idéer ud, som nu skal indgå i arbejdet med den endelige planfor centret. Foto: brie

Se Masterplanen her.

Publiceret 25 October 2018 05:00