Asta Agnete Sørensen har besøg af en af kommunens medarbejdere, der bruger sin tablet til at taste på og hente vigtige informationer om f.eks. medicin. Foto: brie

Asta Agnete Sørensen har besøg af en af kommunens medarbejdere, der bruger sin tablet til at taste på og hente vigtige informationer om f.eks. medicin. Foto: brie

CURA skal give de ældre bedre omsorg

Nyt it-system til kommunens pleje- og sundhedspersonale skal sikre borgerne mere målrettet pleje

Af
Jørgen Brieghel

sundhed CURA er navnet på det nye omsorgssystem, som skal sikre kommunens ældre bedre omsorg og pleje og gøre hverdagen lettere for personalet.

Albertslund Kommune har netop skiftet til det nye system.

Det skal lette den daglige arbejdsgang for pleje- og sundhedspersonalet og gøre det nemmere at give kommunens borgere præcis og målrettet pleje.

CURA samler borgerens data på omsorgs- og ældreområdet, og vil gøre det nemmere for eksempelvis SOSU-assistenten at dokumentere oplysninger og behandlingsforløb i journalen.

Foregår fra en tablet

Det hele kan foregå fra en tablet. Når medarbejderen er ude i borgerens hjem skriver han eller hun oplysningerne ind på sin tablet. Her kan man også hurtigt hente andre oplysninger, som er vigtige for at give den bedste omsorg. Det kan være oplysninger om borgerens medicin.

Det nye system vil også gøre det nemmere for medarbejderne på tværs af områderne at udveksle viden og oplysninger.

Albertslund kommune kommer i højere grad til at målrette plejen, så plejen gør størst mulig nytte i forhold til den enkeltes borgers behov og ressourcer, lyder udmeldingen fra Ida Kock Møller, chef for Sundhed, Pleje & Omsorg i Albertslund Kommune.

Mange oplysninger samkørt

”Alt er blevet forberedt til CURA’s ibrugtagen den 22. oktober, og kommunen gjort alt for, at overgangen til CURA er sket så gnidningsløst for borgerne som muligt”, siger Ida Kock Møller.

”Det er rigtig mange oplysninger, som er blevet samkørt fra vores gamle system til det nye system CURA. Så vi har forberedt os ved at etablere et nødberedskab. Det betyder at borgerne kun er blevet påvirket minimalt i opstartsperioden. Vi har stort fokus på, at vores borgere skal opleve så få uregelmæssigheder som muligt. ” siger Ida Kock Møller.

Fakta om CURA

CURA er en moderne it-løsning, der kan bruges på tablet og smartphones. Albertslund Kommunes medarbejdere indenfor hjemmepleje, hjemmesygepleje, genoptræning, plejehjem og forbyggende sundhedstilbud benytter nu CURA. Det drejer sig om cirka 450 ansatte, som har taget CURA i brug siden den 22. oktober. Omkring 1000 albertslundere vil blive omfattet af det nye system.

Publiceret 29 October 2018 06:00