Signe Landon fra Agenda Centeret med en af de nye målere. Privatfoto

Signe Landon fra Agenda Centeret med en af de nye målere. Privatfoto

Spar penge - lad opvasken stå til efter kl. 20

De nye fjernlæste elmålere betyder, at det har betydning, hvornår du bruger el, fortæller Agenda Centeret

Af
Jørgen Brieghel

forbrug I løbet af sidste vinter fik alle husstande i Albertslund udskiftet deres elmåler til fjernaflæste målere. De nye målere kan opgøre elforbruget time for time. Det vil netselskabet Radius, der står for transporten af strømmen i kablerne fra kraftværket til vores huse, benytte til at variere prisen på strøm, så strømmen bliver billigere i de perioder, hvor der er rigeligt plads i elnettet, og dyrere i de korte perioder, hvor elnettet er mest belastet.

Sådan kan du spare på elregningen

Det tidspunkt, hvor elnettet er mest belastet, er fra 17-20 i vinterhalvåret. Derfor er tarifferne fra oktober til marts blevet sat op fra 37,51 øre til 83,50 øre per kilowatt-time i dette tidsrum. I resten af årets timer er de til gengæld blevet sat ned til 32,36 øre.

”Alt i alt betyder det, at hvis man har et gennemsnitligt forbrugsmønster, vil man få den samme elregning, som man plejer”, siger Signe Landon fra Agenda Centeret og tilføjer, ”Men det giver også mulighed for at få en mindre regning. Det får man ved at flytte sit forbrug væk fra tidsrum 17 til 20 i vintermånederne. Man kan naturligvis ikke helt undgå at bruge strøm i den periode lige omkring aftensmaden, men vaskemaskinen kan køre om morgenen i stedet, og opvaskemaskinen og tørretumbleren kan sættes i gang efter kl. 20”.

Baggrunden for de nye tariffer

”De nye tariffer skal få os alle sammen til at blive mere bevidste om vores elforbrug. Vi står midt i en grøn omstilling, hvor vi løbende får mere og mere vedvarende energi fra vindmøller ind i energisystemet. Kan Radius så få os til at flytte noget af vores forbrug væk fra de mest belastede timer, skal der ikke investeres så meget i udbygningen af elnettet, og det vil samtidig være billigere at vedligeholde elnettet. Flytter vi derfor vores forbrug, vil det selvsagt være til gavn for alle parter – både for os som forbrugere og for netselskaberne”, forklarer Signe Landon.

Transporten af strøm er kun en del af den samlede elpris. Den indeholder også selve produktionen af strømmen samt skatter og afgifter, men de påvirkes ikke af de nye takster fra Radius. Dog har flere elselskaber også indført variabel pris på produktionen af el.

Publiceret 04 November 2018 07:00