Elever önskar totalförbud av tobak på kommunens skolor.

Skal rygeforbuddet i skoletiden udvides, så det også gælder udenfor skolens område? Modelfoto: Mostphotos. Foto: Mostphotos/genrebild

Kvit smøgerne i skoletiden - også udenfor skolen

Politikere lægger op til den helt røgfri skole, hvor rygeforbud i skoletiden også gælder udenfor skolens område

Af
Finn Due Larsen

Host Der må ikke ryges på skolens område.

Den henstilling er der ikke noget nyt i. Rygeforbud på offentlige institutioner, herunder også skolerne, har været gældende længe, både i Albertslund og andre steder.

Men nu kommer rygeforbuddet i skoletiden for eleverne måske også til at gælde udenfor skolens område. Politikerne lægger op til en markant udvidelse af begrebet "røgfri skoletid".

På sit møde i sidste uge besluttede Børne- og Skoleudvalget at sende et forslag i høring, som udvider det lovgivningsmæssige forbud mod at ryge på skolernes matrikel, så eleverne heller ikke må ryge, selv om de forlader skolens matrikel i skoletiden.

Hvordan håndhæves?

Det var et enigt Børne- og Skoleudvalg, der sendte forslaget i høring frem til 15. december, fortæller Marianne Burchall (Soc.), formand for udvalget:

"Det gør vi, fordi alle undersøgelser viser, at rygning er noget som de unge i høj grad lærer i skoletiden."

Hun henviser til tal fra Kræftens Bekæmpelse og Trygfondens fælles ungeundersøgelse fra 2017. De viser, at 15 procent af de daglige rygere blandt de 14-19 årige røg første gang i skoletiden, og at 59 procent af de unge rygere dagligt bliver fristet til at ryge i skoletiden.

Spørgsmålet er så, hvordan forbuddet vil kunne håndhæves, i form af elever der ryger en smøg på turen til eller fra købmanden i frikvarteret. Til det siger Marianne Burchall:

"Vi har ikke afklaret endnu, hvordan det skal håndhæves. Det er noget af det vi skal drøfte nærmere med elever og lærere nu."

Også røgfri idrætstid

Adspurgt om ikke det kan virke meget "kontrollerende" at tjekke elevernes færden udenfor skolens område, siger Marianne Burchall:

"På workshop med ungdomsrådet i september var det et ønske fra flere at sikre røgfri skoletid. Og så skal vi huske at aldersgrænsen er 18 for at købe cigaretter. Vi vil forebygge livsstilssygdomme og derfor vil vi gerne sikre os, at unge får bedre sundhed."

Forslaget gælder eleverne, mens lærere og andre medarbejdere skal drøfte retningslinjerne nærmere i MED-udvalg. Oplægget sendes i høring hos både skolebestyrelser, ledere og elevråd, samt Idrætsrådet, da forslaget også omfatter røgfri idrætstid.

Flere skoler i andre kommuner har allerede indført røgfri skoletid - tre i Vallensbæk, tre i Dragør, en i Brøndby og tre i Hvidovre. Københavns Kommune indfører røgfri skoletid per 1. januar 2019.

Publiceret 06 November 2018 06:00