Fra Brexit-arrangementet på gymnasiet. Privatfoto.

Fra Brexit-arrangementet på gymnasiet. Privatfoto.

Unge skriver: En uge om demokrati på gymnasiet

Elever fra gymnasiet har skrevet en række artikler til AP om en hektisk uge. Her følger de første tre

Af
elever på Next Albertslund Gymnasium

Unge

FØRSTE ARTIKEL:

"Demokratiuge på Albertslund Gymnasium"

Demokratiugen på Albertslund Gymnasium bød på en masse debatter, workshops og kreative udfoldelser.

Af 1.o HHX international klasse

Uge 44 var en klar læringsrig uge for de nye 1.g’ere på Albertslund Gymnasium. Samfundsfag og engelsk var de fag der stod på dagsordenen alle fem dage - og med EU og Brexit som hovedemner.

Eleverne mødte mandag morgen ind til et foredrag med tidligere udenrigsminister, Holger K, der skulle give eleverne et indblik i hvad EU og Brexit i virkeligheden handler om. Herfra fik eleverne øjnene op for, hvad ugen skulle byde på.

Diskussioner og politiske roller

Informationer om relevante britiske politikere og kendisser fik de masser af, men ikke mindst, skulle de også sætte sig ind i rollerne, som et politisk aktivt individ. Theresa May, Ed Sheeran og David Cameron var blot nogle af de 10 roller, eleverne havde mulighed for, at få uddelt. Herefter skulle de diskutere og give argumenter for og imod Brexit.

Vilde præmier på spil

Ikke kun det faglige var i fokus gennem ugen - også den kreative side skulle findes frem. Meget stod på spil, da årgangens mest gennemførte workshop-video skulle findes. Vinderklassen ville nemlig kunne se frem til en lækker frokost betalt af skolen.

Hvis videooptagning og redigering ikke var ens stærkeste side, var der stadig håb forude. Torsdagens program stod på plancher. Kreative, faglige plancher, der skulle indeholde deres egne kvantitative data, som eleverne selv havde været ude og indsamle. Mille Bronke, 1. års elev, var så heldig at være en del af vinderklassen til denne konkurrence. “Jeg blev virkelig overrasket, da vi vandt. Og alligevel ikke, da vi jo havde gjort vores bedste. Derudover var det fedt, at vi selv skulle indsamle data, og udfolde os kreativt i form af en planche”, udtaler hun efterfølgende.

Ungdomspolitikere på besøg

Fredag er selvfølgelig den dag på ugen, alle ser frem til, og en dag der skal overstås. Selvom det havde været en opsigtsvækkende uge, var eleverne godt udkørte. Det betød dog ikke, at deltagelsen under paneldebatten med Danmarks ungdomspolitikere, var i bund. En masse samfundsmæssige spørgsmål blev stillet til politikerne, som de skulle vurdere, behandle og besvare. Faktisk udtalte Kuzma Pavlov fra Det Konservative Folkeparti, at 1. års eleverne på gymnasiet, igen var et helt fantastisk publikum, der hele tiden var til stede.

Ikke kun ungdomspolitiker Kuzma Pavlov var tilfreds med elevernes indsats - også lærerne synes, at eleverne havde gjort et godt stykke arbejde hele ugen igennem. Alt i alt, kunne lærerne konkludere, at eleverne gik trætte, men klogere, på weekend.

ANDEN ARTIKEL:

"Demokratiugen på Albertslund Gymnasium"

Af Søs Karlsen

Hvad er hoved og hale i hele Brexit-situationen – og vil det påvirke Danmark og de andre EU-lande, når Storbritannien d. 29 marts 2019 officielt træder ud af EU?

Det var blot ét af de mange spørgsmål, som vi på Albertslund Gymnasium arbejdede med i den forgangne uge - da alle vi 1.g'ere mandag morgen mødte ind til ”demokratiugen.”

Ugen startede ud med et mindre foredrag fra bl.a. Holger K (SF) – og så var ugen ligesom skudt i gang. Derudover bød ugen på lærerige opgaver, konkurrencer samt en masse gruppearbejde.

Det var ikke kun det faglige der spillede en rolle i denne uge, vi elever skulle også finde vores kreative sider frem. Vi skulle nemlig udarbejde plancher– og så var der selvfølgelig også en præmie til den klasse med den bedste planche.

Udover kreative plancher, skulle der også laves en video – som både skulle være faglig og sjov på samme tid. Her skulle klasserne hver især finde og udvælge deres bedste video, som skulle være med i konkurrencen – om en lækker frokost i kantinen for den klasse med den bedste video.

En af de opgaver, som vi også fik til opgave at løse – var at vi skulle lave en spørgerundersøgelse, om borgernes viden omkring EU og Brexit.

Vi elever skulle selv udarbejde et spørgerskema, og derefter skulle vi ud og interviewe folk – og finde svar på vores udarbejde spørgsmål. Spørgerundersøgelsen blev besvaret af borgere, fra helholdvis Albertslund og omegn.

Vores demokratiuge blev afsluttet fredag, med fælles Kahoot og Paneldebat.

Uden mad og drikke dur engagerede vælgere ikke... Privatfoto.

Uden mad og drikke dur engagerede vælgere ikke... Privatfoto.

Udefra kom repræsentanter fra forskellige ungdomspartier, som var klar til en spændende debat om EU & Danmark. En debat, som vi elever fik lov til at blive en del af. Der blev stillet gode og kritiske spørgsmål – og derudover var det sjovt at være en del af en fælles debat om EU & Danmark.

(De repræsenterede ungdomspartier og ungdomspolitikere var henholdsvis: Carl (LAU) - Christian (DFU) - Rasmus (SUF) - August (VU) - Kuzma (KU) og Kira fra (SFU).

Efter en vellykket debat og Kahoot med biografbilletter til den heldige vinder – gik vi elever på en god og velfortjent weekend, med langt mere viden om EU & Brexit.

TREDJE ARTIKEL:

"Albertslund Gyms Demokratiuge"

Af Nikolaj, Rasmus og Christian 1.O HHX.

Demokratiugen på Albertslund Gymnasium omhandlede EU og Brexit. Det var yderst interessant og informerende. Fra tidlig morgen blev man inddelt i grupper og skulle researche forskellige kilder angående EU og Brexit.

Når eleverne så var færdige med deres research, skulle de begive sig ud og løse de forskellige opgaver. Herunder debattere mens de spillede forskellige personer med forskellige holdninger i forhold til EU og Brexit. De skulle også konstruere plancher, videoer og spørgeskemaer som de så udelte i Albertslund og fik svar på.

Eleverne var også så heldige at få forskellige mennesker på besøg som forklarede lidt om EU og deres holdning til Brexit. Herunder fik de et foredrag for Holger K som forklarede og svarede på spørgsmål stillet af eleverne. Ugen blev sluttet af med en stor paneldebat med elever og ungdomspolitikere fra de forskellige danske partier som Venstre, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, Konservative, Enhedslisten og SF.

Politikerne var meget engageret i debatten hvilket gjorde det til en yderst positiv oplevelse.

Havde i fredags fornøjelsen af at deltage i debat på Albertslund gymnasium for nok det mest engagerede publikum jeg nogensinde har oplevet!”, lyder citatet fra Kuzma Pavlov. Ugen sluttede af med glade ansigter og klogere hoveder.

Vi bringer de tre sidste artikler fra Albertslund Gymnasium & HF senere her på albertslundposten.dk.

Publiceret 08 November 2018 05:00