Nysgerrige elever til et af arrangementerne i en spændende demokrati-uge. Privatfoto.

Nysgerrige elever til et af arrangementerne i en spændende demokrati-uge. Privatfoto.

Unge skriver om demokrati (2): Holger K kiggede ind

Elever fra gymnasiet har skrevet en række artikler til AP om en hektisk uge. Her følger de sidste tre

Af
elever på Next Albertslund Gymnasium

Unge

FJERDE ARTIKEL:

Demokratiuge på Albertslund Gymnasium

Af Thilde og Karoline, 1.O.

I uge 44 havde alle 1.g´ere demokrati på skemaet. Ugen bød på mange spændende indslag, blandt andet oplæg fra Holger K. (SF) om EU og Brexit`s effekt på Danmark, engelsk præsentation af Andreas om Brexit og paneldebat om EU, Brexit og Danmark med ungdomspolitikere.

Mandag klokken 8 sad omkring 240 elever klar, til en ny uge med masser af demokrati på programmet. Ugen startede med at sætte sig ind i demokrati og de danske og engelske partier. Brexit var det overordnede emne for ugen.

Ugen bød på en masse selvstændigt arbejde, hvor de tirsdag gik i krig med en engelsk debat om Brexit. Eleverne skulle også skrive en del opgaver, og videreformidle det til de andre grupper. De kommende dage, stod på video workshop, hvor eleverne selv kunne vælge hvilke videoer de skulle lave. Man kunne vælge videoer om Brexit, EU, Danmark og de enkelte partier.

Sidst på dagen blev vindervideoen, på demokratisk vis afgjort ved flest stemmer. Vinderklassen blev hold 5 og 6, som vandt en lækker frokost serveret af lederne.

Torsdag skulle eleverne have godt med varmt tøj på, for dagen bød på udendørs spørgeundersøgelse. Eleverne skulle udarbejde et spørgeskema, og ud og snakke med de lokale borgere. Fredag afsluttede eleverne ugens arbejde med plancher, over alt hvad de havde lært.

Dagen bød også på debat med ungdomspolitikere, hvor eleverne selv skulle sætte gang i debatten, ved at stille nogle relevante spørgsmål. De afsluttede ugen godt med en Kahoot, hvor eleverne selv havde sendt spørgsmål ind. Til sidst blev demokratiugens vinder fundet, og blev belønnet med biografbilletter.

Albertslund Gymnasium siger tak for dette års demokratiuge, og tak til alle dem som bidrog.

FEMTE ARTIKEL:

Demokrati uge på Albertslund Gymnasium

Albertslund gymnasiums 1. g’ere har i uge 44 haft besøg af flere politikere, under deres demokratiuge. De har fået en masse viden om demokrati, EU og Brexit.

Af Benjamin, Deniz, Victor og Nicklas, 1.o

1.g’erne har hele ugen på Albertslund Gymnasium haft om demokrati, EU og Brexit. Ugen startede ud med en præsentation af hvad demokrati er, og hvad vi skulle lave i løbet af ugen. Folketingspolitikeren Holger K. Nielsen kom og holdte et oplæg for eleverne, hvor han fortalte om hvordan det er at være politiker og hvilke ting de diskuterer i folketinget i dag. Han forklarede også hvilke konsekvenser brexit ville have, og hans egen holdning til brexit.

Vi lavede et interview af Ronni Marlon fra HHX. Han synes at det var en kreativ og lærerig uge. Han synes i ovenkøbet at paneldebatten var det bedste af alt, da man kunne høre forskellige holdninger og meninger fra de forskellige partier. Politikerne som var på besøg på gymnasiet, var ungdomspolitikere fra de store partier. De præsenterede deres partiers holdninger.

under paneldebatten havde eleverne mulighed for at stille spørgsmål til de forskellige politikere. Deniz stillede et spørgsmål til en af politikerne fra Enhedslisten om hvorfor de vil ud af EU når de har en så stor grøn politik, fordi hvis man skal have godt klima skal det gøres på globalt plan.

SJETTE ARTIKEL:

En anderledes uge på Albertslund Gymnasium

Demokratiugen på Albertslund Gymnasium er lige blevet afsluttet. Den bød på en masse engagement fra eleverne, hvor de fik en masse viden med hjem.

Af 1.o, Albertslund Gymnasium

De nye første års elever på Albertslund Gymnasium, startede ugen ud med demokrati. Ugen bød på en masse konkurrencer, samarbejde og interessante emner, der blev sat i debat.

Mandag morgen blev eleverne introduceret til en masse viden omkring demokrati, og partiernes holdninger til EU og Brexit.

Eleverne blev hjulpet på vej med en masse brugbare informationer af Holger K. Nielsen, der holdte et foredrag på skolen, som satte tankerne igang hos de unge mennesker.

De følgende dage bød blandt andet ind på en paneldebat med ungdomspolitikere, hvor nogle af dem kom fra Albertslund og Vallensbæk. De unge mennesker fik lov at stemme, hvor der var bred enighed om at Brexit var en dårlig ide.

Eleverne var også selv ude for at finde informationer, vedrørende borgernes holdning omkring EU og Brexit.

Publiceret 08 November 2018 06:00