Tunnellen i dag er mørk og utryg. Foto fra projektet

Tunnellen i dag er mørk og utryg. Foto fra projektet

Sikker skoletunnel skulle blive billigere – sådan gik det ikke

Skoletunnellen under Roskildevej til Herstedlund skole skal saneres og sikres med nyt lys

Af
Jørgen Brieghel

tryghed Skal det koste 850.000 kr. at sanere den farlige og utrygge skoletunnel, som går under Roskildevej til Herstedlund skole? Ja, det er nødvendigt, mener flertallet af politikerne i kommunalbestyrelsen.

Det kan gøres meget billigere, mener fire partier.

Sagen har været oppe tidligere. Her var der knyttet kunstnerisk udsmykning på sagen. Den kostede 850.000 kr. Det var for meget, mente politikerne, der sendte den retur til forvaltningen med besked om, at den måtte koste 500.000 kr.

Nu er sagen så kommet tilbage, og forvaltningen byder ind med tre forslag. Det ene holder sig på 500.000 kr., det andet 700.000 kr. og det dyreste 850.000 kr.

Det anbefales at beslutte det dyre, fordi det vil give smukkere projekt med dag- og natstyring, effektbelysning, tryghedsskabende belysning af stiforløb osv.

Forslag til belysning af tunnellen.

Forslag til belysning af tunnellen.

Noget stikker af

Brian Palmund (V) var først ved mikrofonen, da sagen blev behandlet tirsdag af kommunalbestyrelsen.

”Der er noget jeg ikke forstår”, sagde han. ”Sagen har været på før, og vi bad om at få det kunstneriske element ud og alene have det tryghedsskabende – inden for 500.000 kr. Så får vi en sag på samme beløb, uden det kunstneriske. Noget stikker helt af her. Vi kan ikke stemme for”.

Jørn Jensby (Soc.) sagde, at Socialdemokratiet ikke havcde de samme bekymringer:

”Sagen drejer sig om en væsentlig sikring af børns skolevej. Kunsten er væk, men der er kommet anden belysning. Den mørke tunnel vil fremtræde lys og venlig. Det er et flot projekt, og vi tiltræder”, sagde han.

Sikker skolevej

Vivi Nør Jacobsen (SF), der vikarierede for sygemeldte Leif Pedersen, sagde:

”Det er et spørgsmål om en sikker skolevej. Vi skal naturligvis også se på pengene her. Men sagen er, at der har været været flere uheld. Vi skal gøre noget ved uheld og ved utryghed. Det er svært at gøre op i penge. Men i dag er den en dårlig tunnel, man kan ikke se hinanden og det er mørkt. Det er ærgerligt, at det bliver dyrt, og er der andre muligheder, så er vi åbne. Men jeg forstår, at sagen har været belyst”, sagde hun.

Lene Rygaard Jessen (Enh.) undrede sig også over, at sagen kommer tilbage og koster det samme.

”Vi ønsker selvfølgelig en sikker skolevej. Men i den nye sag handler det om hele skolevejen fra de nye beboelsesområder, og med forældede gadelygter osv. Kunne man ikke starte med at sætte pærer i de lygter der er? De mangler!”, sagde hun.

Utilstedeligt

Danni Olsen (DF) var ikke tilfreds:

”Jeg mener, man kan lave en sikker skolevej for en tyvendedel af det her. Vi kan få 649 meter armaturer i én række bare for de penge som dagslysdelen i den her sag koster. Så det er vanvittig prioritering. Men hvis 200.000 kr. skal bruges på projektering – det er jo bindegalt! Man siger til en dagplejer, at hun ikke kan få refunderet sin togbillet, fordi vi har udgiftsstop. Man siger til en gruppe sårbare børn, der skal til København, at de må betale. Det er måske rimeligt. Men så bruger vi bare 850.000 kr. på det her. Det er utilstedeligt”, sagde han.

Lars Gravgaard Hansen (Kons.) sagde, at han godt kunne tiltræde.

”Fordi vi mener, at vi skal sikre ordentlig lys i tunnelen. Med et beløb på 850.000 kr. så er beløbet under en grænse, så vi slipper for EU-udbud. Det betyder, at vi kan få en lokal til at gøre det, og så kan vi forhåbentlig få en god pris. Det håber vi”, sagde han.

Et udvidet projekt

Steen Christiansen (Soc.) forklarede, hvorfor sagen er blevet dyrere:

”For en ordens skyld: Den løsning der er indstillet her, er et udvidet projekt, som også handler om stien før og efter tunnelen”.

Kenni Flink (Alt.) sagde, at det tryghedsskabende er i fokus.

”Men jeg forstår ikke, hvorfor vi skal bruge 850.000 kr. på en tunnel. Vi kan ikke tiltræde”, sagde han.

Danni Olsen sagde til Lars Gravgaard, at man godt kan bruge lokale entreprenører.

”Men man har låst sig fat på en løsning. Det er løsningen, der er dyr. Den kan andre ikke gøre billigere. Det er problemet. Projektpengene er formentlig allerede brugt allerede. Men der er stadig penge at spare på belysningen”.

Brian Palmund ville vide, om projektpengene allerede var brugt. Til det svarede borgmesteren, at han ville undersøge det og melde tilbage.

Herefter var der afstemning. For stemte flertallet bestående af Soc., SF og Kons. Imod stemte Enh., Alt., V og DF. De radikale undlod at stemme.

Publiceret 14 November 2018 11:00