Selvbetjent bibliotek: Vil undersøge vagtordning nærmere

Bekymring for sikkerheden, da kommunalbestyrelsen vedtog ny ordning for biblioteket. DF stemte imod

Af
Finn Due Larsen

Bøger Ideen om et selvbetjent bibliotek i Albertslund vækker ikke lige stor begejstring alle steder.

Det blev tydeligt tirsdag aften, da kommunalbestyrelsen skulle tage stilling til et forslag fra Det Radikale Venstre. Som tidligere omtalt vil man indføre en ordning kendt fra andre kommuner, hvor det er muligt i morgen- og aftentimer og weekenden at gå på biblioteket, uden der er biblioteks-personale til stede.

Politikerne besluttede at gå videre med ordningen, men det var ikke uden bekymringer og kritiske røster. DF stemte som de eneste imod:

"Vi er modstandere, ikke fordi vi mener biblioteket ikke skal have længere åbent. Men vi er ikke sikre på der er styr på sikkerheden", sagde Danni Olsen (DF).

Han henviste til tidligere ballade omkring rådhuset og biblioteket, samt ved Frihjulet:

"Det er den samme omgangskreds vi har at gøre med her, med salg af diverse ting og sager."

Brian Palmund (V) lod forstå, at han også havde været skeptisk, men var blevet overbevist om, at det nok skulle løse sig henad vejen:

"Hvis der opstår noget, må vi bede om at vi får det at vide løbende, så vi hurtigt kan gribe ind."

Vagter?

Som tidligere omtalt vil man forsøge at have en såkaldt "vært" tilknyttet, dog uden at det bliver uddybet mere konkret hvilken. Det førte til en længere diskussion om der skal trækkes på kommunens vagter, eller findes andre løsninger.

Lars Gravgaard Hansen (Kons.) foreslog, at det de første seks måneder bør være vagtpersonalet, der er vært, som kan holde øje med biblioteket.

Paw Østergaard Jensen (Soc.) mente den selvbetjente ordning i første omgang skal ses som en prøveperiode. Danni Olsen advarede mod at se den kommunale vagt som en man kan trække på:

"Så vil det tage fokus væk fra andre vagt-opgaver."

Andre talte for mere alternative løsninger, og andre appellere mere til ro og besindelse:

"Jeg tror ikke man skal være utryg fordi man ser tre unge stå og hænge", sagde Helge Bo Jensen (Enh.).

Steen Christiansen (Soc.) fremhævede at en lignende ordning var afprøvet i Hvidovre:

"Der har været én episode, med en der prøvede at hugge et kamera. Og Hvidovre kan vi godt kalde en sammenlignelig kommune."

Han foreslog at sætte forsøget i gang, og så se hvordan tingene udvikler sig. Ordningen blev vedtaget, med DF som eneste imod, med en ordlyd om at undersøge mulighederne for vært-ordningen de første seks måneder, herunder om kommunens eget vagtselskab skal benyttes.

Ordningen kommer til at gælde fra marts 2019.

Publiceret 15 November 2018 06:00