Benny Klausen gjorde opmærksom på problemerne med skimmel iboligerne på Galgebakken. Arkivfoto: brie

Benny Klausen gjorde opmærksom på problemerne med skimmel iboligerne på Galgebakken. Arkivfoto: brie

Beboer til politikerne: Hjælp os på Galgebakken

”Vi kan ikke vente til marts med at få at få styr på skimmelsvamp på Galgebakken” sagde Benny Klausen i Kommunalbestyrelsens spørgetid

Af
Jørgen Brieghel

boliger ”Vil Kommunalbestyrelsen hjælpe beboerne på Galgebakken?”, lød spørgsmålet fra Benny Klausen, da kommunalbestyrelsen havde spørgetid for borgerne på november-mødet.

”Jeg har tidligere spurgt, om det kommunale tilsyn ville hjælpe med at sætte en undersøgelse i gang, så beboerne blev hjulpet ud af det morads, som vi er sat i bl.a. af rådgiverne. BO-VEST har gang på gang vist sig at være uden den tilstrækkelige viden – det har jeg sort på hvidt”, sagde Benny Klausen til politikerne.

”Kommunen har været behjælpelig, indtil juristen sagde op. Så fik jeg besked på at vente, til Landsbyggefondens gransker var færdig med sit arbejde. Alle de undersøgelser, resultater og prøvehuse i Galgebakken har vist sig at være 100 procent forkerte. Ingen detaljer i prøveboligerne kan bruges. Galgebakkens gulve er fejlkonstruerede og giver skimmel. Facaderne er ikke tætte mod betondækket. Ingen har beskæftiget sig med årsagen til skimmelen”, sagde Benny Klausen.

”Nu er det dokumenteret, at alle boliger i Galgebakken er hårdt ramt af skimmelsvamp. Det er lykkedes at få Bo-Vest til at sende en skimmelhund ind for at undersøge samtlige lejligheder, inden nyindflytning. Gulvkonstruktionerne giver nemlig skimmelsvamp. Konsekvenserne er meget alvorlige. Granskeren har tænkt sig at fortsætte med at undersøge frem til 1. marts. Det er lang tid for syge mennesker, som ikke en gang ved, hvor syge de er. Det viser sig først senere, at de aldrig bliver raske igen. De pådrager sig en livslang lidelse”, lød det fra Benny Klausen.

Han opfordrede kommunalbestyrelsen til handling.

Ja, vi vil hjælpe

Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med almene boliger, og det er på den baggrund, at borgmester Steen Christiansen (Soc.) svarede:

”Ja vi vil hjælpe. Jeg har tidligere i dag bedt om en redegørelse over situationen. Den skulle komme i slutningen af måneden, og så tager vi det op på et økonomiudvalgsmøde i december og får forklaringen. Og vi har dit indlæg in mente.

Ulrik Brock Hoffmeyer svarer på kritikken. Pressefoto: BO-VEST

Ulrik Brock Hoffmeyer svarer på kritikken. Pressefoto: BO-VEST

Svar fra BO-VEST

Albertslund Posten har bedt BO-VEST om et svar, og her lyder det i et skriftligt svar fra adm. direktør Ulrik Brock Hoffmeyer:

”Beboere i Galgebakken har over en årrække oplevet, at der er opstået skimmelsvamp i deres bolig. Der er tale om rigtig mange tilfælde af skimmelsvamp af varierende alvorlighed. Nogle tilfælde er til at håndtere. Nogle er så slemme, at det har været nødvendigt ikke længere at leje boligen ud. Beboerne har her fået anvist en anden bolig. I BO-VEST deler vi beboernes frustration over de mange skimmelsager i Galgebakken. Vi forstår til fulde den bekymring, beboerne har.

Benny Klausen, som bor i Galgebakken, siger til kommunalbestyrelsen, at vi ikke kan vente til marts med at få styr på skimmelsvampen i Galgebakken. Beboere, hvis bolig rammes af skimmelsvamp, skal da heller ikke vente til marts. Vi tager hurtigt fat i den enkelte sag. Vi hjælper alle beboere der opdager skimmel i deres bolig eller har mistanke om et usynligt skimmeludbrud. I disse tilfælde bruger vi en såkaldt ”skimmelhund”. Vi gennemgår nøje alle flytteboliger for at sikre, at nye beboere ikke flytter ind i boliger med skimmel. Vi foretager rigtig mange undersøgelser, og vi har opdaget 202 skimmeltilfælde i år. Heldigvis har vi kunne udbedre de fleste af dem. Det er således ikke korrekt, når Benny Klausen udtaler, at der er faretruende skimmel i alle Galgebakkens boliger. I 16 boliger er skimmelen så omfangsrig, at det ikke umiddelbart har været muligt at fjerne den. Disse boliger er taget ud af drift og beboerne har fået anvist en anden bolig.

Med hensyn til den store og nødvendige renovering, som permanent skal løse problemerne med skimmelsvamp i Galgebakken, er det desværre ikke helt så enkelt:

Siden 2012 har BO-VEST sammen med Vridsløselille Andelsboligforening og Galgebakkens beboere været i gang med at forberede en meget stor renoveringssag. Indtil nu med en byggesum på 435 mio. kroner. Vi er så heldige, at vi kan få støtte fra de almene boligers fælles opsparing i Landsbyggefonden til renoveringen. Vi er helt afhængige af Landsbyggefondens støtte, da huslejen ville vokse meget voldsomt uden. Landsbyggefonden kan kun støtte nødvendige og veldokumenterede arbejder. Det tager desværre tid at tilvejebringe dette grundlag, og for Landsbyggefonden at vurdere det.

Når man skal have støtte fra Landsbyggefonden, må man arbejde inden for nogle særlige rammer - både økonomiske og tekniske. Beboere og beboerrepræsentanter i Galgebakken og i Vridsløselille Andelsboligforening har involveret sig aktivt og engageret i arbejdet. De har, sammen med BO-VEST, udfordret disse rammer. Vi har i fem prøveboliger testet løsninger på problemerne med både skimmelsvamp og en række andre udfordringer med Galgebakkens bygninger. Vi vil nemlig gerne være sikre på, at den renovering, der gennemføres, løser problemerne. Men der har været udbrud af skimmel i en af de fem prøveboliger. Derfor er løsningen ikke udbredt til alle 700 boliger. Vi er i stedet gået i forhandling med Landsbyggefonden om muligheden for at udvide den renoveringsplan, som blev vedtaget i 2012. Håbet er flere støttekroner til gennemførelse af renoveringen. Landsbyggefonden har i den forbindelse sat en uvildig ekstern granskning af skimmelproblemet i gang. Målet er en renoveringsplan, der kan løse skimmelproblemerne i Galgebakken med de midler, vi kan få stillet til rådighed.

Vi håber, at vi får et svar fra Landsbyggefonden til marts 2019. Når vi kender de økonomiske rammer, kan vi sikre en renovering, som vil afslutte mange års bøvl og frustrationer med skimmelsvamp i Galgebakken.”

Publiceret 22 November 2018 06:00