Niels Peter Nielsen, th., administrerende direktør i Nobina Danmark, modtog Initiativprisen af borgmester Steen Christiansen.

Niels Peter Nielsen, th., administrerende direktør i Nobina Danmark, modtog Initiativprisen af borgmester Steen Christiansen.

Firma hædret for indsats med grønne busser

Busoperatøren Nobina modtog årets Initiativpris fra Albertslund Kommune

Miljø Busoperatøren Nobina er stærkt med, når det handler om grøn transport. De yder en stor indsats for at skabe mindre støj, mindre forurening og innovative grønne løsninger i byrummet, landt andet med et projekt, hvor man tester selvkørende el-drevne shuttles, der på sigt også vil køre i Albertslund Kommune.

Det var baggrunden for, at Nobina modtog årets grønne Initiativpris fra Albertslund Kommune.

Hæderen blev uddelt under indvielsen af et nyt showroom for selvkørende shuttles, som altså ikke var en tilfældig valgt ramme.

"Vi er stolte af, at Nobina modtager kommunens grønne initiativpris. Det er en stor anerkendelse af det arbejde, vores medarbejdere gør for at skabe grønnere bustrafik – og af vores arbejde med LINC-projektet, hvor vi sammen med en række partnere tester selvkørende el-drevne shuttles i LOOP CITY, hvor den kommende letbane kommer til at køre,” siger Niels Peter Nielsen, administrerende direktør i Nobina Danmark.

Grønne hjulspor på den lange bane

Albertslund Kommune uddeler årligt den grønne initiativpris til en lokal virksomhed, som gør noget særligt for miljøet. Den uddeles ud fra tre kriterier: miljøeffekt, demonstrationsværdi og nytænkning.

Og netop de kriterier lagde borgmester Steen Christiansen vægt på, da han overrakte prisen til Niels Peter Nielsen, direktør i Nobina Danmark.

Steen Christiansen understregede, at Nobina går forrest for at skabe byrum med mindre støj, mindre CO2- og partikelforurening og samtidig bidrager til at reducere trafikbelastningen i vores samfund - særligt med projektet LINC. Men han fremhævede også, at Nobina tager ansvar for at få busser fra diesel over på el, brint og biomasse og nævnte deres indsats med LED-lys på centralværkstedet og busparkeringsanlægget.

"Med andre ord sætter Nobina ikke bare grønne hjulspor, de tager også både kunder og medarbejdere med på den grønne rejse. De ting, vi gør i dag, betyder noget for i morgen. Vi er samlet i et nyt showroom, der kan demonstrere fremtiden. Også på den måde viser Nobina vejen, som får positiv miljøeffekt, ikke mindst på den lange bane," afsluttede borgmester Steen Christiansen.

Flere af LINC projektets partnere var mødt frem for at overvære prisoverrækkelsen i det nye showroom, herunder DTU og IBM Danmark, som samarbejder med Nobina og øvrige partnere om en app-løsning til passagerer til de selvkørende shuttles.

due

Publiceret 01 December 2018 08:00