Det er vanskeligt at parkere ved gymnasiet, for p-pladserne er forbeholdt kvarterets beboere. Foto: brie

Det er vanskeligt at parkere ved gymnasiet, for p-pladserne er forbeholdt kvarterets beboere. Foto: brie

P-problemer i Syd: Skal vi deles om p-pladserne i fremtiden?

Parkeringsrestriktioner i boligområderne gør det nærmest umuligt at parkere i Syd, med mindre man bor der. Det vil kommunalbestyrelsen ændre på

Af
Jørgen Brieghel

trangt Skrappe parkeringsrestriktioner og privat parkeringskontrol er indført i boligområderne i Syd. Det giver store problemer for ansatte og gæster til eksempelvis institutionen Sydstjernen, gymnasiet, svømmehallen og musikskolen.

Det skal siges, at p-restriktionerne er indført fuldt lovligt, for det er boligorganisationernes private områder.

Kommunen har været i dialog med AB Syd og VA med henblik på at lande en aftale om fremtidige parkeringsmuligheder for institutionerne i området.

Der er lavet aftale med Albertslund Boligselskabs AB Syd om leje af parkeringslicenser til de ansatte i de kommunale institutioner og gymnasiet. Det har ikke været muligt at få gæsteparkering til at indgå i denne aftale.

Vridsløselille Andelsboligforening har tilbudt kommunen, at VA for kommunale kroner kan etablere parkeringspladser, som kan bruges af besøgende til de kommunale institutioner og gymnasiet. Forvaltningen vurderer dog, at prisen er for høj.

I stedet for at indgå aftale med VA, foreslår forvaltningen, at der etableres parkeringsmuligheder på de omkringliggende offentlige veje.

Der kan laves 35 pladser på Albertslundvej, 35 pladser på Hvidbrovej, 30 pladser på Vridsløsevej.

Det er i alt 100 pladser, som med en yderligere reserve på 140 eksisterende pladser ved BS72, vil aflaste de private parkeringsarealer.

Indtil p-pladserne på offentlig vej er anlagt og restriktionerne for parkering på VAs private parkeringsarealer er blevet lempet, vil det være nødvendigt at leje 40 parkeringslicenser til de ansatte i institutionerne og gymnasiet, så de kan parkere på boligselskabets parkeringsarealer.

"Vi skal nok til at tænke på at deles om pladserne - udnytte dem bedre", mener Leif Pedersen, formand for Miljø- og Byudvalget. Foto: brie

Asfalt på Hvidbrovej

Sådan lyder indstilling til Miljø- og Byudvalgsmødet, som blev holdt sidste uge.

Her kæder man sagen sammen med en tidligere sag om at asfaltere Hvidbrovej og lave bump her.

Formand for udvalget, Leif Pedersen (SF) siger:

”Vi havde tidligere på året en sag om at lægge asfalt på Hvidbrovej. Her ville vi etablere p-pladser i siderne. Men beboerne ville gerne have bump på vejen. Derfor blev sagen sendt tilbage. Nu er der et forslag om både p-pladser og bump. Samtidig skal vi i gang med at indsnævre Albertslundvej og sætte farten ned til 50 km/t. Her er der også forslag om at etablere p-pladser langs vejsiderne. Så ved at samarbejde med boligorganisationerne og ved at etablere de nye pladser, vil vi prøve at løse problemerne”.

Dele pladserne

Leif Pedersen siger dog, at udfordringen med at skaffe p-pladser generelt er store, fordi flere og flere får bil.

”Vi skal måske til at tænke anderledes. Tænke i ’shared spaces’ – hvor vi via aftaler at dele de p-pladser, der er. Når beboerne er væk om dagen, og pladserne står tomme, kunne de måske bruges af besøgende til gymnasiet eller musikskolen. Til gengæld er pladserne så frie til beboerne, når de kommer hjem igen. Det er nok den vej, det går, når vi skal tilgodese et stigende behov for p-pladser”, mener Leif Pedersen.

Publiceret 04 December 2018 06:00