Boligerne på Galgebakken skal renoveres på grund af skimmel. Arkivfoto

Boligerne på Galgebakken skal renoveres på grund af skimmel. Arkivfoto

Embedslægen ind i sagen om skimmelsvamp på Galgebakken

Albertslund kommune har bedt Embedslægen vurdere skimmelsvamp-sagen

Af
Jørgen Brieghel

boliger Albertslund Kommune underretter Embedslæge-funktionen om skimmelsvamp på Galgebakken.

Det oplyser borgmester Steen Christiansen (Soc.) til Albertslund Posten.

Det sker efter, at økonomiudvalget på sit møde sidste uge har haft lejlighed til at vurdere situationen.

”Albertslund Kommune skal som tilsynsmyndighed føre tilsyn med, om boliger er sunde at bo i. Med op mod 200 skimmelsvampsager i boliger på Galgebakken, er der behov for, at Embedslægen-funktionen med sin uafhængige faglighed vurderer skimmelsvamp-situationen i bebyggelsen,” siger borgmester Steen Christiansen.

”Det er kun et mindre antal boliger, som ikke beboes i øjeblikket. Bo-Vest gør sammen med den lokale boligorganisation en stor indsats for at bekæmpe skimmelsvampen, men der er på grund af omfanget af antal boliger, brug for at få en vurdering af, om der er sundhedsfare ved at bo i boligerne, herunder også, hvordan bekæmpelsen skal håndteres fremover. Jeg er derfor glad for, at Bo-Vest og VA bakker om kommunens henvendelse til Embedslæge-funktionen,” siger Steen Christiansen.

Galgebakken står i de kommende år foran en omfattende renovering. Også i det lys, er det vigtigt, at der hurtigt følges op på den igangsatte granskning af årsagerne til skimmelsvampen og at der bliver valgt løsninger, der fjerner skimmelsvamp-tilfældene i boligerne ”, siger Steen Christiansen.

”Da Galgebakkens renovering vil vare flere år, skal der også findes en løsning for de mellemlæggende år,” siger Steen Christiansen.

Embedslægen får henvendelsen fra Albertslund Kommune i den kommende uge.

Henvendelse fra borger

Når politikerne i økonomiudvalget er gået ind i sagen, skyldes det en henvendelse på det seneste kommunalbestyrelsesmøde fra en af beboerne på Galgebakken, Benny Klausen.

”Vil Kommunalbestyrelsen hjælpe beboerne på Galgebakken?”, lød spørgsmålet fra Benny Klausen, da kommunalbestyrelsen havde spørgetid for borgerne på november-mødet.

Borgmesteren meddelte, at man som tilsynsmyndighed vil hjælpe beboerne på Galgebakken, og derfor havde borgmesteren samme dag bedt om en redegørelse fra boligadministrationsselskabet Bo-Vest.

Den redegørelse blev fremlagt politikerne i økonomiudvalget forleden. Herefter besluttede Albertslund Kommune så at bede Embedslæge-funktionen gå ind i sagen.

Rette navn

En skarpsindig læser har gjort AP opmærksom på, at Embedslægen ikke længere findes.

Embedslægebegrebet blev afskaffet i 2016.

Styrelsen for Patientsikkerhed har valgt at omdøbe embedslægeinstitutionerne i henholdsvis Randers, Kolding og København til henholdsvis

”Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord”,

”Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Syd” og

”Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst”.

Medarbejdere i Styrelsen for Patientsikkerhed med titlen ”embedslæge” vil fremover have titlen ”overlæge”.

Det kan man læse på hjemmsiden for Styrelsen for Patientsikkerhed.

Så Albertslund kommune har altså bedt ”Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst” gå ind i sagen. Men for de fleste læsere vil begrebet 'Embedslægen' nok give mere mening mange år frem i tiden.

Publiceret 09 December 2018 17:02