Formanden, Per Gustafsson, med det nye årsskift fra Albertslund Lokalhistoriske Forening. Foto: brie

Formanden, Per Gustafsson, med det nye årsskift fra Albertslund Lokalhistoriske Forening. Foto: brie

Årbog på gaden: Derfor skal vi have masser af lokalhistorie

”Hvad skal vi med lokalhistorie?”, spørger en af forfatterne til det nye årsskrift fra Albertslund Lokalhistriske Forening. Bogen svarer selv på spørgsmålet!

Af
Jørgen Brieghel

gode historier For sølle 50 kroner bliver man både glad og klog. Hvad kan man så forlange mere?

Årsskriftet fra Albertslund Lokalhistoriske Forening er på gaden, og det kan købes på hovedbibliotelet og Lokalhistorisk samling på Egelundsvej. Et værk, der i omfang vokser år for år og helt aktuelt er på 110 sider.

Og hvad skal vi så med lokalhistorien? Spørgsmålet stiller en af byens flittigste lokalhistoriske forfattere, tidligere folkeskolelærer Jørgen Nielsen, i bogens sidste kapitel.

Jørgen Nielsen fortæller, at han selv er begyndt at tænke på, at lokalhistorie ikke længere er selvfølgeligt. Det skete, da han overværede et kommunalbestyrelsesmøde, hvor politikerne skulle bevilge penge til hans bog om Roskilde kro. En idé ikke alle syntes, fortjente støtte.

Men støtten kom dog ved flertallets hjælp, og godt det samme.

For vores lokale historie er vigtig og fortjener al den støtte, den kan få.

Årsskriftet 2018 er endnu et eksempel på, hvor godt det er igen og igen at blive mindet om og få fortalt om alt det, der ligger til grund for vores gang her på egnen.

Velgennemtænkt blanding

De 110 sider rummer en sædvanlig velgennemtænkt blanding af ældgammel og næsten ny lokalhistorie. Det betyder, at man både får nyttig viden og kære gensynsglimt. Vi møder byens personligheder i nutid og fortid.

Derfor åbnes bogen meget passende med en fortælling om amatørarkæologen Tanja Mikkelsen (som i øvrigt også er en fremragende fotograf) og hendes fund i området ved Roskilde Kro. Fund som giver deres egen historie om livet ved den gamle kro.

Der springes så tilbage i tiden med tidligere ledende skolepsykolog Emil Kruuse ved roret. Han giver sig i kast med en historie der tager sin begyndelse i 1812 – da sognefogeden og præsten kom i håndgemæng.

Steen Kramer fortæller om drabet i Vridsløselille i 1895. Noget af en kioskbasker fra den tid!

Familiehistorie

Der fra et stort spring til noget, som også er lokalhistorie – nemlig familiehistorie. Renée og Erik Adrians historie er spændende, og de to har sat masser af spor. Både lokalt og i bredere perspektiv. Troels Torp Øhlenschlæger fortæller fint deres historie og lægger op til diamantbrylluppet i 2019 samtidig med, at deres boligområde Røde Vejrmølle Parken også kan feste – og fejre 50 års jubilæum.

Den lokale jazzklub er ved at afslutte sit 50 års jubilæumsår, og historien om klubben er redigeret af Bjarne Duelund Nielsen.

Vidste du, at tidligere skovridder Laumann Jørgensen blev inspireret til opførelsen af Herstedhøje, da han og tidligere skovfoged Hans Jönsson på en biltur til Tyskland kørte forkert og endte med at opdage de kunstige Olympiabakker ved München. ”Sådan en ting må vi også have”, mente han. Fortællingen om det står Morten Randrup Christensen for.

Kan du huske...?

Inden bogen lukker og slukker, står foreningen formand, Per Gustafsson for den altid spændende: Kan du huske….hvad der skete for 5 år siden og hvert 5. år tilbage til for 40 år siden.

Her er masser af genkendelighed.

Man bliver glad og klog. Historien er vigtig. Uden at kende den, ved vi ikke, hvilken vej vi skal gå.

Så bare grib til foeret. Op med 50 kroner. Og som vi vist plejer at sige: Det er en oplagt mandelgave til alle albertslundere – nuværende, tidligere og kommende.

Publiceret 10 December 2018 07:00