Forbrændingen vil have kvindelige kunstnere i centrum i 2019. Arkivfoto: brie

Forbrændingen vil have kvindelige kunstnere i centrum i 2019. Arkivfoto: brie

Politikerne vil teste om Forbrændingen diskriminerer

Når Forbrændingen vil fokusere på kvindelige musikere i 2019, er det så diskrimination? Det vil Venstre have svar på

Af
Jørgen Brieghel

´ligestilling “Der er en ubalance i kønsfordelingen på de danske live-scener – det er åbenlyst. Det her er vores bidrag til en kvalificeret debat om emnet. Vi booker et helt år med kvinder for at vise, at der er masser af dygtige og relevante kvindelige acts derude, fordelt på mange forskellige genrer og stilarter. Nok til at udfylde et helt årsprogram, og mere til,” siger kunstnerisk leder Jeppe Skjold på Forbrændingens hjemmeside.

Forbrændingens beslutning om at sætte kvinder i fokus har nu fået en politisk vinkel.

Kommunalbestyrelsen har nemlig på sit seneste møde behandlet et forslag fra Venstre, som skal sikre ligestilling og føre til konsekvenser for tildeling af kommunale midler, hvis der diskrimineres.

”Det er en lille sag – men en stor sag ude i verden. Ligestilling og mangfoldighed skal vi stadig kæmpe for”, understregede Brian Palmund (V) på kommunalbestyrelsesmødet.

”Baggrunden for vores forslag er, at Forbrændingen har besluttet sig for kun at booke kvinder. Det er fint nok, men det strider imod principper om ligestilling. Kan vi så stadig skal yde tilskud til det? Der er en vis usikkerhed om, hvilke principper vi arbejder med. Vores forslag er simpelt: Dels en principiel ting. Vi vil ikke diskriminere i Albertslund som princip. Dels en konkret ting: Hvis man ikke lever op til principperne, kan det få konsekvenser for de tilskud vi yder. Så foreslår vi at hele eller dele af tilskuddet betales tilbage. Vi skal ikke være dommere. Det skal f.eks. ligebehandlingsnævnet. De må vurdere, om det her går over grænsen. Jeg vil ikke skade Forbrændingen. Men jeg mener, man skal holde op med at diskriminere”.

Juridisk vurdering

Steen Christiansen (Soc.) foreslog, at man fik sagen sendt tilbage til juridisk vurdering og så ser på den igen til februar.

Hediye Temiz (Rad.) sagde:

”Der er mange begreber at se på i den her sag. Punkt 2 i jeres forslag er ikke sympatisk. Ingen her ønsker vel at lukke en institution, fordi de har overtrådt loven. Men jeg håber og tror, at det Forbrændingen gør ikke er diskrimination men ligestillingsfremmende. De håber at få flere navne ind – der må gerne være mænd på scenen, men det bærende navn skal være en kvinde. Det er fedt, at kvinderne får mere ’sangtid’ her. Det er en mærkelig diskussion. Hver dag oplever jeg meget alvorlig diskrimination ude i verden. Når Forbrændingen så vil fremme ligestillingen så peger vi fingre af dem. Det skal vi passe på med”.

En ikke-sag

Leif Pedersen (SF) mente, at der var tale om en ikke-sag:

”Forbrændingen har meldt ud, at de gør noget særligt. Det er almindeligt, at kulturinstitutioner tematiserer. Det gør de også her. Der findes ligestillingsinstitutioner, der skal tage den slags ting op. Ingen har bedt om det. Så hvorfor skal vi så gøre det? Vi kan ikke støtte forslaget”, sagde han.

Lars Gravgaard (Kons.) syntes, det var godt af Forbrændingen at få så meget omtale.

”De ved godt, de balancerer sig på noget der er ulovligt. Jeg tror ikke, vi vil tildele nogen forening noget, hvis de har et ulovligt grundlag. Sådan gør vi allerede automatisk. Men vi har foreningsfrihed i Danmark, og vi skal kun blande os, hvis det er ulovligt. Lad os tage det for, hvad det er. De har lavet et fantastisk stunt, og fået meget mediedækning. Lad os lukke sagen her”, opfordrede han.

Forskelsbehandling

Paw Østergaard Jensen (Soc.) var enig i, at det er en ikke-sag.

”Hvis Forbrændingen bryder loven, så vil det sætte kommunens aftale med institutionen under pres. Men det vil give god mening, at vi får en juridisk vurdering, inden vi i det nye år beslutter os for at fortsætte det kommunale tilskud. Her mener jeg dog ikke, der er tale om diskriminering – men om forskelsbehandling. Nogle gange skal man forskelsbehandle for at ligestille – det gælder f.eks. inden for sundhed”, sagde han.

Allan Høyer (DF) sagde:

”Måske har vi ikke en sag, men vi kan da godt vedtage retningslinjer for, hvor vi skal hen. Vi synes ikke, Venstres forslag til konsekvenser er vidtgående nok. Vi vil foreslå, at hvis loven brydes, så skal hele det offentlige tilskud sløjfes – ikke bare dele af det”, sagde han.

Vende debatten på hovedet

”Er det diskrimination eller kunstnerisk frihed?”, spurgte Kenni Flink (Alt.). ”Det er sundt at vende debatten på hovedet en gang i mellem. Tinderbox har f.eks. 99 mandlige ud af 100 kunstnere. Så det er sundt med et modspil til det”, sagde han.

Helge Bo Jensen (Enh.) kunne ikke forestille sig, at Enhedslisten ville stemme imod et forslag om diskrimination.

”Det er måske overflødigt, for det gælder jo alligevel. Men punkt 2 er problematisk. Hvis folk træder ved siden af, hvilke konsekvenser skal det så have? Vi skal ikke lukke Forbrændingen, fordi de tolker bestemmelser anderledes”, sagde Helge Bo Jensen.

Lars Gravgaard Hansen (Kons.) kommenterede Forbrændingens hjemmeside:

”Hvis man ser Forbrændingens hjemmeside, så står der i dag: Vi sætter fokus på kvinder. Det gjorde der ikke i starten. Her skrev de noget i retning af: ”Vi vil kun booke kvinder i 2019”. Så reelt har de været lidt for tæt på kanten, og har rettet ind. I dag er der ingen sag”, sagde han.

Der blev stemt om indstillingen. For at sende sagen til en juridisk vurdering stemte 16 (A, B, V, C, O)

Imod stemte 2 (F). 3 undlod at stemme (Ø, Å)

Publiceret 08 January 2019 06:00