Albertslunderne har deltaget i forskellige møder for at diskutere fællesskaber. Foto: Albertslund Kommune

Albertslunderne har deltaget i forskellige møder for at diskutere fællesskaber. Foto: Albertslund Kommune

Fælles om byen: Ildsjælene skal tages alvorligt

Hvad vil vi med hinanden i Albertslund? Hvordan skal borgere, medarbejdere og politikere samarbejde? Det skal siges i en ny ’fællesskabspolitik’. Lige nu kan alle komme med deres meninger

Af
Jørgen Brieghel

fælles ”Der er mange fællesskaber allerede i Albertslund. Vi har masser af gode foreninger, ildsjæle og aktiviteter. Hvis fællesskaberne fortsat skal bestå og udvikles, er det vigtigt at politikerne tager dem alvorligt og gør en aktiv indsats for at nå dem”.

Det siger Helle Rømer fra Degnehusene. Hun er en af de albertslundere, som har været med i det første arbejde på at få en såkaldt ’fællesskabspolitik’ for Albertslund.

I efteråret inviterede kommunen alle interesserede til møder, hvor man skulle være med til at skabe regler for fremtidens by: Hvad vil vi med hinanden i Albertslund? Hvordan skal borgere, medarbejdere og politikere samarbejde?

Det der blev talt om på møderne blev skrevet ned og sendt til politikerne i temaudvalget. Her besluttede man i første omgang at samle det hele til et forslag til en fællesskabspolitik, som i første omgang blev sendt i førhøring. Her blev nye idéer føjet til.

Nu er det endelige forslag i høring, og man kan kommentere forslaget frem til 23. januar via kommunens hjemmeside: www.albertslund.dk/faellesomalbertslund

Så en annonce i AP

Helle Rømer fandt det naturligt at gå ind i arbejdet med en fællesskabspolitik:

”Jeg så en annonce i AP, hvor der blev søgt efter ambassadører for Albertslund. Det syntes jeg lød spændende. Jeg har boet her det meste af mit liv og ville gerne være med til at styrke Kommunens image ved bl.a. at fortælle om de fællesskaber der er mellem borgerne i kommunen.”, siger Helle Rømer. Hun har deltaget i et ambassadørforum og deltaget i et temaudvalgsmøde om fælleskaberne, hvor politiker og et antal repræsentanter fra eksisterende fællsskaber var i dialog."

”En fællesskabspolitik kan forhåbentlig være med til at styrke demokratiet og samtidig styrke de mange gode fællesskaber, der er i Albertslund, gennem de indsatser der nævnes i politikken. Det er gennem livet naturligt, at der er fællesskaber via institutioner og skole, og arbejdsmarkedet skaber også fællesskaber. Men jeg blev opmærksom på, at når man bliver pensioneret, så er man ikke automatisk inviteret ind i fællesskaber. Dem skal man opsøge selv. Jeg selv er stoppet på arbejdsmarkedet, og finder det naturligt for mig at være med”

Førhøring var vigtig

”Vi blev inviteret til et aftenmøde omkring fællesskaber i Albertslund, og jeg blev bedt om at deltage med et oplæg”.

”Efter mødet blev det besluttet at have en førhøring, og det er jo nyt og meget anderledes. For mig var det en spændende måde at blive inddraget i Kommunens politik på. Vi der deltog i de første møder kunne få vores tanker og visioner med i høringsforslaget meget tidligt”.

”Men jeg har også den tanke, at det hele ikke må ende med at blive en del af en lille fin klub af andre ’politikker’, som er vedtaget af kommunalbestyrelsen og sendt hen i et hjørne”, fordi dem der måske brændte for det ikke længere er i kommunen siger Helle Rømer.

Det forpligter

Hun mener at fællesskabspolitikken skal bruges, og at den forpligter.

”Der er mange fællesskaber allerede i Albertslund. Vi har masser af gode foreninger med deres ildsjæle og aktiviteter. Det er vigtigt, at politikerne opsøger de fællesskaber der allerede er og er udadvendte i forhold til dem. Fællesskaberne vil bestå og flere opstå. Hvis politikerne særligt opsøger de fællesskaber der er rundt i kommunens boligområder - f.eks. gennem deres bestyrelser og beboergrupper - tror jeg de vil kunne høre et bredt udsnit af Albertslunds befolkning", siger Helle Rømer.

"Hvis demokratiet skal udvikles gennem dialog med kommunens borgere er det vigtigt at disse fællesskaberne høres. Det er vigtigt, at politikerne tager dem alvorligt og gør en aktiv indsats for at nå dem”.

Publiceret 09 January 2019 11:05