Sådan kan man forestille sig en udbygning af Albertslund Centrum. Tegning fra Masterplanen

Sådan kan man forestille sig en udbygning af Albertslund Centrum. Tegning fra Masterplanen

Vejen banet for udvidelse af Albertslund Centrum

Masterplanen og en udviklingsaftale for Albertslund Centrum er godkendt af kommunalbestyrelsen

Af
Jørgen Brieghel

centrum Albertslund Centrum skal udbygges de kommende mange år. Hvordan det skal ske er beskrevet i den såkaldte Masterplan, som centrets ejere Citycon A/S har fået lavet til kommunalbestyrelsen. Planen fortæller bl.a. at der kan bygges flere høje huse, flere boliger og gøres plads til flere butikker.

Planen har været i høring, og på kommunalbestyrelsesmødet før jul, skulle den så endeligt vedtages.

Det samme skulle en udviklingsaftale for centret.

Aftalen mellem kommunen og centrets ejere fortæller mere konkret, hvordan den enkelte dele af centret kan udvikles.

Udviklingsaftalen blev også godkendt af kommunalbestyrelsen.

Så nu er planerne klar for en udbygning af Albertslund Centrum.

Ikke uden debat

Men det skete ikke uden debat i kommunalbestyrelsen.

Dogan Polat (Soc.) sagde om Masterplanen, at den har været i høring. Der er kommet to svar, som bliver taget med i den kommende udviklingsproces.

”Det næste skridt er, at man tager stilling til, hvilke kommunale dele af centret der skal udbydes til salg”.

Først for står Posthusbygningen, som har stået i stampe i årevis.

Brian Palmund (V) sagde, at det er over ti år siden, Venstre begyndte at presse på for at få et salg af Centrum.

”Undervejs er dele solgt, og det har været godt. Men efter sundhedshusbyggeriet gik det lidt i stå. Vi bad om nyt pres på ejerne: Hvad vil de, hvad med resten? Det førte til en proces, som er endt med det her – Masterplanen. Nu skal detaljer afklares i udbudssager. Det må vi tage undervejs. Men det her er en milesten for udviklingen af centrum. Jeg håber, at forløbet kan køres videre uden at give for mange gener for butikkerne undervejs”, sagde Brian Palmund.

Borgmester Steen Christiansen (Soc.) understregede, at i forhold til udbygningsplanen, opereres der med en etapevis udbygning. For at genere mindst muligt.

Sænk ikke Vognporten

Leif Pedersen (SF) havde en bemærkning til planen:

”Vi har markeret undervejs i forhold til den østlige del af centret mod rådhus og bibliotek. Her arbejdes på at slå Vognporten ned og åbne mod MusikTeatret. Det er vi modstandere af, for så blandes kørende og gående trafik. Så den del vil vi gerne have med som bemærkning”.

Helge Bo Jensen sagde, at Enhedslisten er imod, fordi der lægges op til byggeri, der bliver for massivt, for stort og for højt.

”Og dem man mest tænker på, er de private investorer, der skal tjene så meget som muligt. Flest kvadratmeter på mindst plads. Vi stemmer ikke for”, sagde han.

De betænkeligheder havde Lars Gravgaard Hansen (Kons.) ikke:

”Det er en meget ambitiøs masterplan og en nødvendig plan. Jeg er ikke bange for, at nogen skal tjene penge på det. Jeg ser frem til, at der kommer mere konkret på bordet. Det her giver også mulighed for at udvikle det 4. erhvervsområde i Albertslund: Albertslund Centrum.. Der er nemlig rigtig mange arbejdspladser her”, bemærkede han.

Cykelproblemer

Allan Høyer sagde, at Dansk Folkeparti også kunne støtte, men de synes ligesom SF ikke, at Vognporten skal ned i niveau.

Hediye Temiz (Rad.) efterlyste en løsning på cykelproblemer gennem centret i Masterplanen.

I sagen mangler en løsning for cykler og gående i centret. Jeg ved fra de unge på gymnasiet, at der mangler en løsning for cykler gennem centret. ”Det ved jeg, bl.a. er et problem for de unge til og fra gymnasiet. Derfor undlader jeg at stemme for det her punkt, men ellers er det et fint projekt”, mente hun.

Så Masterplanforslaget blev vedtaget med bemærkning fra SF og DF om, at de ikke ønsker Vognporten ned i niveau og med bemærkning fra Rad. om at cykelløsningen ikke er god. Enhedslisten kunne ikke godkende indstillingen.

Stier og pladser sælges

Udviklingsaftalen for centret var næste punkt på dagsordenen. Men der var en del bemærkninger omkring den del af aftalen, som gør det muligt for kommunen at sælge stier, veje og pladser i centerområdet fra. I den oprindelige aftale om salg af centret blev bygninger i centret solgt, mens stier og veje forblev kommunale.

Ikke mindst Citycon har ønsket at kunne disponere over stier og veje, for at gøre det til en naturlig del af centret.

Men ikke alle syntes, det er en god idé at sælge stier og veje.

Helge Bo Jensen (Enh.) sagde: ”Den her sag er problematisk. Det handler om parkeringspladser og alle veje og stier i centret. Det er med i udviklingsaftalen nu. På trods af, at vi i årevis har gjort det klart, at centret blev solgt på sokkelgrunden – ingen private ejere skulle kontrollere, hvad der sker på stier og pladser.

Leif Pedersen (SF) havde i princippet delt den holdning, men sagde så:

”SF er modstander af at sælge stier og veje fra uden videre. I hvert fald vil vi være sikre på, at forsamling, transport, trækken med cykler osv. fortsat vil være muligt. Når vi som kommune styrer alle veje og stier, er det ikke naturligt at frasælge det. Men det nye i sagen er, at der er mulighed for en deklaration, som sikrer arealerne anvendelse som i dag. Det er klogt. og derfor vil vi stemme for, selvom vi har undladt at stemme undervejs i forløbet”, sagde han.

”Det er klogt, at I gør det, og en klog tilføjelse at få med i centret”, pointerede Steen Christiansen. ”Vi ønsker også en uændret anvendelse af centret”.

Tænk ud af boksen

Lars Gravgaard Hansen (Kons.) opfordrede til at tænke mere ud af boksen.

”Cykelproblemet har været der længe og vil fortsat være der. Vi skal sælge stier og veje i centret og se, hvordan vi kan udvikle vores station. Fængselsgrunden og Hyldagergrunden vil give på sigt nye boliger. Så man kunne jo rykke stationen lidt og skabe en undergang/overgang, som forbinder nord og syd, som vi har talt om mange gange. Her kan vi få et rigtigt center – ikke et center, hvor nogle ejer væggene og så skal vi ellers tage os af stier og veje”, mente han.

”Selvfølgelig skal det afhændes”, mente Brian Palmund (V). ”Det er ærgerligt at vi ikke gjorde det fra starten, for det kunne have givet os større indtægt. Men det skal foregå på en måde, som er god for udviklingen af centret”, sagde han.

Herefter blev udviklingsaftalen tiltrådt, idet Enhedslisten ikke kunne tiltræde, og Radikale undlod.

Publiceret 09 January 2019 06:00