Det er snart slut med Billedskole i det gamle hus på Egelundsvej. Billedskolen skal ind i Hovedbibliotekets lokaler. Arkivfoto: brie

Det er snart slut med Billedskole i det gamle hus på Egelundsvej. Billedskolen skal ind i Hovedbibliotekets lokaler. Arkivfoto: brie

Billedskolen flytter ind i Hovedbiblioteket til maj

Billedskolen skal flyttes fra Egelundsvej til nuværende kontorlokaler i den østlige del af Hovedbiblioteket

Af
Jørgen Brieghel

flytning I løbet af maj i år kan Billedskolen åbne nye lokaler i den østlige del af Hovedbiblioteket. Det sker som en del af budgetaftalen for 2019.

Billedskolen holder i dag til i hovedhuset til Toftekærgård på Egelundsvej 7. Her er Billedskolen i stueetagen og Lokalhistorisk Samling på 1. sal.

Billedskolen flytter ind i lokaler i den østlige ende af Hovedbiblioteket, hvor der tidligere har været kontorer. Den administration, som skal give plads til Billedskolen, skal flytte til den øvrige biblioteks-administration i den vestlige ende af Hovedbiblioteket.

De ledige lokaler er på henholdsvis 100 m² og 30 m². Ved flytningen er det nødvendigt at forbedre lys, fjerne en glasvæg mellem lokalerne og etablere vaskemulighed samt te-køkken.

For at forbedre lyset på arbejdsbordene suppleres den eksisterende belysning med nye LED armaturer. Den eksisterende glasvæg mellem de to lokaler fjernes, og det mindste rum gøres til et område til opbevaring af materiel og garderobe.

Der skal monteres et mindre te-køkken og indkøbes hvidevarer som køleskab, opvaskemaskine og en mindre ovn.

Billedskolens nye lokaler er forventet klar til ibrugtagning i maj 2019.

Bygningen på Egelundsvej 7A benyttes også af Lokalhistorisk Samling. Lokalhistorisk Samling bliver på Egelundsvej 7A, og der vil på et senere tidspunkt blive set på, om de med fordel kan rykkes til en anden placering.

Det er ikke afklaret, hvad der ellers skal ske med bygningen.

Ombygningen og flytningen koster 300.000 kr.

Sagen behandles politisk på Miljø- og Byudvalgsmødet 15. januar og besluttes endeligt af kommunalbestyrelsen.

Publiceret 11 January 2019 08:54