Bålfesten på Herstedhøje er altid velbesøgt. Arkivfoto: Inge Andersen

Bålfesten på Herstedhøje er altid velbesøgt. Arkivfoto: Inge Andersen

Nej til Skt. Hans-støtte undrer Naturfredningsforeningen

”Vi henstiller til politikerne om at tage sagen op til genovervejelse”, siger Poul Evald Hansen. Forvaltningen har anbefalet at sige nej til at støtte bålfesten på Herstedhøje

Af
Jørgen Brieghel

bålfest ”Det er et arrangement, som i mange år har været afholdt til glæde for mange borgere. Forvaltningen vurderer dog, at der ikke er noget nyt i arrangementet, og derfor indstilles arrangementet ikke til tilskud”.

Sådan er indstillingen fra forvaltningen til den sag, politikerne i Fritids- og kulturudvalget skal tage stilling til på mødet 22. januar.

Danmarks Naturfredningsforening (DN) Albertslund har søgt om støtte på 15.000 kr. til den årlige Skt. Hans bålfest på Herstedhøje.

Sagen er altså ikke behandlet endnu, men forvaltningen har på forhånd indstillet til politikerne i udvalget, at de stemmer nej til at give støtten. Det vækker undren i naturfredningsforeningen.

Her siger lokalformanden, Poul Evald Hansen, til Albertslund Posten:

”Danmarks Naturfredningsforening i Albertslund læser i AP, at vi ikke indstilles til at få støtte til vores traditionelle Sankt Hans arrangement på Herstedhøje, som har været afholdt i snart 40 år. Vi er mildt forundrede over dette, og vil godt kort redegøre for vores synspunkter”.

”DN er en organisation, der fungerer som naturens og miljøets vagthund og bruger sine midler på dette uden statslig eller kommunal støtte eller anden offentlig støtte. Vores arbejde finansieres af medlemskontingenterne og privatpersoners og fondes støtte til foreningen. Sådan arbejder Danmarks Naturfredningsforening i Albertslund også lokalt, hvor vi er aktive i en række sammenhænge og afholder en række offentlige og gratis arrangementer for borgerne, ikke mindst en række ture til den lokale natur.”

”Derudover har vi som stor, folkelig organisation også et kulturelt aspekt, idet vi hylder fællesskabsfølelsen omkring ansvaret for at gøre noget for vores natur og miljø og i forskellige sammenhænge markerer dette ved kulturelle arrangementer”, siger Poul Evald Hansen.

Han understreger, at Skt. Hans bålfesten på Herstedhøje er en tradition, der markerer det lokale folkelige ansvar for naturen og miljøet - og i særdeleshed for Vestskoven, som er en uadskillelig del af vores forståelse som albertslundere og vestegnsbeboere, som han udtrykker det.

”Naturen og miljøet er hårdt trængt, og det præger DNs arbejde, og vi har selv svært ved fortsat at finde midler til bevarelse af denne kulturelle tradition. Derfor har vi søgt om en begrænset økonomiske støtte fra en af kommunens puljer til kulturelle aktiviteter. Og alle ved, det er et offentligt, gratis arrangement for alle kommunens borgere. Men vi har nogle udgifter til musik og andre indslag, der hører med til traditionen. Vores lokale folk arbejder gratis og ulønnet i alle vores aktiviteter”, lyder det fra lokalformanden, Poul Evald Hansen, der slutter:

”Vi er meget forundrede over at blive mødt med denne negative holdning i indstillingen til kommunalbestyrelsen, og henstiller meget til politikerne om at tage sagen op til positiv genovervejelse.”

Publiceret 16 January 2019 09:12