Byens frivillige var inviteret til Nytårskur i MusikTeatret. Fotos: brie

Byens frivillige var inviteret til Nytårskur i MusikTeatret. Fotos: brie

Se billederne: Nytårskur med opfordring til fælles handling

Borgmesterens årlige tale søndag i MusikTeatret til byen frivillige var knap så munter - men med klar appel

Af
Jørgen Brieghel

fællesskab Klimaforandringer, social ulighed, protektionistisk America-First, Brex-it, russisk aggression, terror, mistillid til det politiske system.

Vi lever i en tid med mange kriser, og dette meget lidt muntre faktum var udgangspunkt for borgmester Steen Christiansens tale til inviterede frivillige fra byens foreninger. De var søndag samlet til nytårskur i MusikTeatret.

Borgmester Steen Christiansen kom verdenssituationen rundt, inden han landede i Albertslund.

Borgmester Steen Christiansen kom verdenssituationen rundt, inden han landede i Albertslund.

I talens første del hang mange nok lidt med næbbet oven på de tunge fakta. Men der var dog lidt positivisme at spore ved slutningen:

”Der findes ingen lette løsninger på kriserne. Og ingen supermagt kan løse det alene. Vi er alle afhængige af hinanden. Så løsningerne skal findes i et styrket internationalt samarbejde”, sagde borgmesteren. ”Og det samarbejde skal vi lykkes med, i en verden der samtidig er mere kompleks end nogensinde”.

Fællesskaber

”Netop fællesskabet har altid optaget os i Albertslund. Det er mange fællesskaber, som danner Albertslund. Det er et særkende, som adskiller Albertslund fra så mange andre byer”, sagde Steen Christiansen.

” I de næste 10–15 år vil Albertslund vokse med op mod 14.000 nye indbyggere. Når byen vokser, dannes der nye fællesskaber og nogle fællesskaber bliver større. Det betyder også, at vi i hverdagen konkret skal møde hinanden – som borgere, medarbejdere, politikere osv. I 2019 skal vi alle være med til at bygge bro mellem sporene i politikken med Albertslunds værdier som følehorn. På tværs af vores hverdag. På tværs af foreninger, boligområder, institutioner. På tværs af initiativer. På tværs af liv. Vi skal lykkes med det stærke fællesskab i endnu højere grad i Albertslund”

Højt tempo og irske toner.

Højt tempo og irske toner.

Vi gør en forskel

Steen Christiansen sluttede:

”Som den 15-årige skolepige Greta Thunberg fra Sverige, som har sin helt egen protest mod klimaindsatsen, siger: ”man er aldrig for lille til at gøre en forskel.”

Det synes jeg, Albertslund er et godt eksempel på. Vi gør en forskel som lille kommune. Det vi gør, gør vi for fællesskabet. I byen, i landet, i verden.”

”Kære alle. I gør en forskel. For byen. For fællesskabet. Mange tak for det”.

Herefter var der underholdning med Jane og Shane, og efter en pause med lidt chokolade og bobler underholdt Lars Hjortshøj.

"Vi har lært lidt dansk, siden vi spillede her sidst", sagde de.

Jane og Shane underholdt publikum.

Jane og Shane underholdt publikum.

Publiceret 21 January 2019 06:00