Kommunerne er i gang med at tænke løsninger på klimaforandringerne. Foto: Gladsaxe Kommune

Kommunerne er i gang med at tænke løsninger på klimaforandringerne. Foto: Gladsaxe Kommune

Topmøde i Albertslund: Det vil lokalpolitikerne gøre ved klimaforandringerne

Sjællandske lokalpolitikere diskuterer klimatilpasning i Albertslund

miljø Klimaet ændrer sig. 2019 var kun få dage gammelt, da vi igen oplevede stormflod flere steder i landet.

Ligeledes sniger ord som skybrud, oversvømmelser, stormflod og havstigning sig ind i vores dagligdag.

Men hvad gør kommunerne med alt det vand?

Og hvordan kan politikerne få det til at hænge sammen med byudvikling og de andre kommunale opgaver?

Og ikke mindst – hvordan samarbejder kommuner og forsyninger, så der kommer gode fælles løsninger, når vandet løber over kommunegrænserne?

Det bliver lokale politikere fra Sjælland og øerne klogere på, når de 31. januar mødes hos Gate 21 i Liljens kvt. i Albertslund til et seminar om klimatilpasning.

Ekstrem regn

På seminaret sættes udfordringer med ekstrem regn og stormflod på dagsordenen og bliver via FN’s verdensmål sat ind i en global sammenhæng.

Politikerne får konkrete eksempler på, hvordan kommuner kan opnå gode resultater ved at samarbejde på tværs og sammen med forsyningsselskaber.

Og de får indblik i opgaven med klimatilpasning – ikke kun som en teknisk og praktisk løsning, men også for at udvikle byerne.

Der bliver også gode muligheder for at diskutere, hvad der er politikernes opgaver og roller.

De står bag

Bag seminaret står tre vigtige netværk for klimatilpasning på Sjælland: KLIKOVAND, CALL og Vand i Byer samt Forsikring & Pension og Region Hovedstaden. Gate 21 arrangerer seminaret.

På seminaret kan politikerne blandt andet møde meteorologen og forfatteren Jesper Theilgaard, Kim Rockhill fra miljø‐ og klimaudvalget i Region Hovedstaden, Kim Valentin fra Gribskovs byråd og professor Marina Bergen fra Københavns Universitet.

Publiceret 22 January 2019 04:00