Hyldagerparken skal udbygges. Her er regeringens erhvervsudvalg på tur i området. Arkivfoto: brie

Hyldagerparken skal udbygges. Her er regeringens erhvervsudvalg på tur i området. Arkivfoto: brie

Borgmesteren: Perspektivløst udspil for omegnskommunerne

Regeringen har fremlagt sit nye hovedstadsudspil og samtidig et forslag til en revideret fingerplan

Af
Jørgen Brieghel

udspil Her til morgen har erhvervsministeren, sammen med transport-, bygnings- og boligministeren samt miljø- og fødevareministeren, præsenteret regeringens nye hovedstadsudspil, som indeholder 52 initiativer, der skal sikre plads til flere borgere, et mere konkurrencedygtigt hovedstadsområde, effektiv og smart mobilitet og et levende og grønt hovedstadsområde.

Men udover de 52 initiativer i hovedstadsudspillet er der også sket en modernisering af den såkaldte Fingerplan, hvor 34 kommuner – herunder Albertslund – har kommet med ønsker til ændringsforslag.

Albertslunds ønsker er blevet imødekommet på i hvert fald tre områder:

1. Der åbnes generelt mulighed for etablering af støjvolde på grænsen mellem grønne kiler og støjende infrastrukturanlæg. Det forudsættes, at støjvoldene både øger den rekreative værdi af grønne kiler og fører til en væsentlig støjreduktion i eksempelvis større boligområder. det har AP tidligere skrevet om, og det har betydning for det kommende, planlagte byggeri i Hyldagerparken.

2. Der foretages en mindre justering af grøn kile ved ”TDC-grunden” i den nordlige del af Albertslund. Den grønne kile tilpasses til gældende kommuneplanrammer og udvides. Det er forudsætningen for, at Albertslund Kommune i løbet af kort tid kan komme med et forslag til byggeri af 200 boliger på arealet.

3. Albertslund havde ønsket at tage landsbyen Risby ud af den grønne kile. Det sker ikke i forslaget til ny fingerplan. Til gengæld kan afgrænsningen af landsbyen ændres, så der åbnes mulighed for at bygge nogle nye boliger i Risby.

4. Muligvis kan et forslag om at afskaffe opdelingen mellem knudepunktsstationer og ikke-knudepunktstationer få betydning for Albertslund. Fremadrettet vil der således generelt være ens byggemuligheder til større byggeri med mange daglige brugere, fx stort kontorbyggeri, ved alle stationer de S-banerne, Vestbanen, Øresundsbanen, Metroen og den kommende letbane i Ring 3. Det er endnu ivist, om Albertslund kan få glæde af den ændring.

Perspektivløst

Borgmester Steen Christiansen (Soc.) siger til Albertslund Posten helt overordnet om regeringens forslag til det nyt hovedstadsudspil:

”I forhold til omegnskommunerne er det et perspektivløst udspil”, siger borgmesteren. ”Der er ingen investeringer i ny infrastruktur – veje, motorveje og kollektiv trafik i omegnskommunerne. Man skal desuden se langt efter tiltag, der kan gøre noget ved de markante støjproblemer, beboerne på vestegnen lever med. Der mangler en plan for, hvordan man vil etablere 200.000 nye boliger. der er intet bud på, hvordan vi sikrer sammenhæng mellem hovedstaden om omegnskommunerne”, siger Steen Christiansen.

Publiceret 24 January 2019 11:46