Karen Tobisch er ny formand for foreningen bag Frivilligcenter Albertslund. Arkivfoto: due

Karen Tobisch er ny formand for foreningen bag Frivilligcenter Albertslund. Arkivfoto: due

Ny formand: Frivilligcentret vil åbne sig mod foreningerne

Der var kæmpe opbakning til Frivilligcentret og kampvalg til posterne i den nye bestyrelse

Af
Jørgen Brieghel

foreningsliv På den ekstraordinære generalforsamling i Frivilligcentret var der mødet så mange op, at det var nødvenligt, at hente flere stole og sidde meget tæt for at få plads til alle. Der var to punkter på dagsordenen, valg til bestyrelsen og hvis det ikke lykkedes så nedlæggelse af Frivilligcentret.

Det blev ikke nødvendigt med punkt 2. Der blev valgt en bestyrelse. Interessen var stor, og det var nødvendigt med kampvalg, da der var flere der stilede op til de forskellige poster.

”Den afgående bestyrelse har gjort et fantastisk arbejde”, siger den nyvalget formand, Karen Tobisch.

”Der er opbygget et solidt fundament, hvor flere foreninger til dagligt bruger lokalerne. Det er desværre ikke kun bestyrelsen i Frivilligcentret der stopper, det gør selvhjælpskoordinatoren Bergitte Wittus også. Både den ”gamle” bestyrelse og selvhjælps koordinatoren har været et kæmpe aktiv for Frivilligcentret og vil blive savnet i det fremtidige arbejde”, siger Karen Tobisch.

Ny bestyrelse

Den nye bestyrelse ser sådan ud: Formand/kvinde: Karen Tobisch. Kasserer: Kenni Flink. Bestyrelsesmedlem: Lasse Wilson Crüger. Bestyrelsesmedlem: Else Dahl Morthorst. Bestyrelsesmedlem: Linda Nielsen. Suppleant: Daniella Petersen. Suppleant: Tobias Buch Juhl.

Den nye bestyrelse vil forsøge at bygge videre på det fundament, der er skabt. Der kommer til at mangle frivillige til det daglige arbejde, mener Karen Tobisch.

”Nu skal vi finde vores ben, og finde ud af hvad der i fremtiden kan lade sig gøre” siger Karen Tobisch.

Åbne sig

Men den nye bestyrelse har allerede besluttet sig for, at den vil åbne sig endnu mere mod alle foreningerne i Albertslund.

”Vi håber, vi kan få et givende samarbejde med de mange fantastiske foreninger i Albertslund”, siger Karen Tobisch. ”Vi skal ud og fortælle, hvad vi kan gøre for at hjælpe foreningerne. Vores mål er, at Frivilligcentret skal være en god paraplyorganisation for foreningslivet. Her skal man komme, hvis man i en forening f.eks. mangler frivillige – så har vi overblikket og kan måske foreslå, at frivillige fra andre foreninger hjælper til”.

Mange foreninger ved ikke, hvad Frivilligcentret er og kan, siger Karen Tobisch og giver nogle eksempler:

”Centret kan fortælle, hvordan man gør, hvis man vil søge tilskud – f.eks. fra fonde. Centret kan hjælpe foreninger med at finde lokaler – meget aktuelt har Næstehjælperne jo brug for lokaler. Frivilligcentret har i øvrigt også selv lokaler, der kan stilles til rådighed for foreningsmøder. Centret kan trykke pjecer og mødeindkaldelser til foreningerne. Og meget., meget mere”.

Fællesskabspolitik

”Det vil være naturligt at Frivilligcentret i fremtiden tager udgangspunkt i den netop udarbejde Fællesskabspolitik, og arbejder på at få åbnet foreningerne mod Albertslunderne og andre foreninger, for at få et styrket frivilligt arbejde i et samarbejde med Frivilligcentret”, siger Karen Tobisch.

”Vi har endnu ikke holdt vores første bestyrelsesmøde, men jeg kunne godt tænke mig, at vi kunne udsende nyhedsbreve med jævne mellemrum, der fortæller om frivilligcentret og bringer nyt fra foreningslivet. Jeg tænker også, at vi kan holde temaaftener, hvor f.eks. frivillige fra foreninger i andre kommuner kommer og fortæller om deres arbejde. Og hvis der er foreninger i Albertslund, som gerne vil fortælle om sig selv, er det også oplagt at tage det op på en temaaften”.

Masser af foreninger

Karen Tobisch fortæller, hvorfor hun gik ind i arbejdet i foreningen Frivilligcenter og Selvhjælp:

”Albertslund er jo en by med masser af foreninger. Sådan er byen skabt – på grundlag af frivillige. Ikke mange andre byer har så rigt et foreningsliv. Det er vigtigt for mig at kæmpe for at bevare og udvikle Frivilligcentret som det sted, som samler foreningslivet, og som hjælper nye og gamle foreninger videre”.

”Men vi ved også, at det kan være hårdt at deltage i bestyrelsesarbejde, og der har Frivilligcentret en stor opgave. Jeg ved fra egen erfaring fra foreningslivet, at det nogle gange kan være svært at være ny og gå ind i foreningsarbejde. Man kan godt opleve, at man kommer til et møde første gang og føler sig lidt uden for – også selvom de ’gamle’ foreningsmedlemmer gør hvad de kan for at tage pænt imod én. Derfor kan det være, at Frivilligcentret skal tilbyde foreningerne kurser i at tage godt imod nye medlemmer, så det bliver lettere at komme ind fra gaden”, siger Karen Tobisch.

Den nye bestyrelse opfordrer alle, der har gode ideer til hvad Frivilligcentret skal arbejde med i fremtiden eller har lyst til at deltage i det frivillige arbejde i centret til at skrive til Frivilligkoordinator Katrine Hastrup Jakobsen på selvhjaelpfc2620@gmail.com

Publiceret 30 January 2019 11:00