"Vi kan komme i gang, og at vi har hånd i hanke med byggeriet". Det er et par af fordele ved at kommunen bliver bygherre, mener borgmesteren. Arkivfoto: brie

Borgmesteren: Positivt for byggeri af etape 3

Steen Christiansen ser positive takter i, at kommunen skal være bygherre på det kommende centerbyggeri

albertshøj Borgmester Steen Christiansen (Soc.) er umiddelbart godt tilfreds med, at kommunen nu kan gå ind som bygherre:

”Det betyder, at vi kan komme i gang, og at vi har hånd i hanke med byggeriet og med udbuddene. Vi lægger op til at bruge samme model, som blev anvendt i forbindelse med etape 1 og 2 af Albertshøj. Det betyder, at kommunen er bygherre, og efter endt byggeperiode overdrager byggeriet. I dette tilfælde til centrets ejere, Citycon og til den almene boligforening, der vil blive i det nye tårn. Jeg ser det som en positiv udgang på sagen, for vi har gode erfaringer med modellen fra det første byggeri”.

Det har været vanskeligt for TK Development at få brugbare bud. Vil det være lettere for kommunen?

”Vi vil gennemgå udbudsmaterialet og se, hvordan vi kan gøre det mere attraktivt. Og så er det jo muligt, at markedet har ændret sig, så vi kan få flere kvalificerede bud. Vi må se. Vi opererer på markedsvilkår her og er naturligvis afhængige af, at nogle vil byde”, siger Steen Christiansen.

Hvis kommunalbestyrelsen godkender den model, der indstilles, kan der ske udbud og myndighedsgodkendelse i 2019 og forventet byggestart i 2020, oplyser Steen Christiansen.

Hvad får TK Developments beslutning så af konsekvenser for den videre udvikling af Albertslund Centrum?

”I denne sag har kommunen stor interesse i at komme i gang med byggeriet, fordi vi akut mangler plejehjemspladser. Modellen for den kommende udvikling – og det gælder posthusgrund-byggeriet – vil være, at det er købere og kommende ejere, der skal udvikle byggeriet. Sådan vil det også være fremover med centret”, siger Steen Christiansen.

Forsinkelsen af byggeriet af etape 3 vil også betyde, at der bliver ekstra pres på de eksisterende plejehjemspladser.

”Vi vil løbende følge udviklingen, og indtil vi selv er på banen med pladser, kan det eventuelt komme på tale at leje plejehjemspladser uden for kommunegrænsen”, slutter Steen Christiansen.

Publiceret 05 February 2019 05:00