Fra projektforslaget til byggeri af Albertshøj etape 3. Tegning: AK83

Fra projektforslaget til byggeri af Albertshøj etape 3. Tegning: AK83

Kommunen overtager rollen som bygherre på centerbyggeri

TK Development har trukket sig som bygherre efter udskiftning af både projektledelsen, flere medarbejdere og den adm. direktør.

Af
Jørgen Brieghel

albertshøj Det bliver efter alt at dømme Albertslund Kommune, der kommer til at stå som bygherre på byggeriet af det andet tårn i Albertslund Centrum – den planlagte opførelse af plejeboliger og butikker m.v. på Stationstorvet. TK Development, der hidtil har stået som bygherre, meddelte kort før jul Albertslund Kommune, at man ikke længere kan overholde aftalen om at forestå byggeriet.

Det fremgår af sagen til det kommende møde i udvalget for plejeboliger 5. februar.

Sagen skal behandles her og siden afsluttes af kommunalbestyrelsen.

TK Development A/S har stået som bygherre af byggeriet af de hårdt efterspurgte plejeboliger og nyt butiksbyggeri på Stationstorvet – i form af et nyt tårn.

Meningen var, at nedrivningen af bygningerne, hvor det gamle SuperBest lå, skulle have været i gang.

Men det stod før jul klart, at TK Development havde problemer med at overholde byggeriets pris i udbudsprocessen og problemer med at få entreprenører til at byde på opgaven, kan man læse i indstillingen.

Det står i sagen, at kommunen oven i dette oplevede en manglende fremdrift i projektet som følge af, at TK Development havde interne problemer i forbindelse med udskiftning af både projektledelsen, flere medarbejdere og den adm. direktør.

Derfor havde kommunen møder med centrets ejere, Citycon, for at finde ud af, hvordan projektet kan realiseres.

Ifølge indstillingen til sagen nåede man frem til at se på en model, hvor kommunen i stedet påtager sig ansvaret for byggeriet, som det var tilfældet ved opførelse af Albertshøj etape 1+2.

Som udgangspunkt bliver projektet ikke dyrere af, at bygherrerollen overtages af kommunen, oplyser forvaltningen i sagen.

Det nuværende udbudsmateriale udbydes uændret; dvs. med 35 plejeboliger, 16 ældreboliger i tårnet og med erhvervsarealer på etagerne nedenunder.

Nyt i sagen er, at centrets ejere, Citycon, forudsætter, at 50 % af de kommercielle arealer de skal investere i, er lejet ud inden byggeriet påbegyndes.

Det krav kan opfyldes, hvis kommunen flytter ind med nogle kommunale funktioner, som det har været overvejet på Posthusgrunden.

Det er f.eks. Familiehuset og Sundhedsplejen og muligvis den kommunale tandpleje.

Posthusgrunden vil herefter få et udbud med kun butikker og boliger.

Der er akut brug for plejeboliger i Albertslund. Derfor haster det med at få gang i Albertshøj etape 3, som det nye byggeri kaldes.

Der kan ganske vist bygges plejeboliger på et areal ved ældrecentret Humlehusene.

Men det vil tage omkring tre år at få byggeriet i gang, fordi der først skal laves forundersøgelser, gennemføres brugerprocesser, udarbejdes byggeprogram m.v.

”Det er derfor tidsmæssigt ikke et alternativ at bygge plejeboliger på Humlehusene i stedet for etape 3”, vurderer forvaltningen i indstillingen til sagen.

For at få gang i projektet og undgå yderligere forsinkelse, skal der hyres rådgivere til projektet. Det er der ikke sat penge af til.

Der vil derfor i marts blive søgt om frigivelse af midler til det, står der i indstillingen.

Publiceret 05 February 2019 05:00