Se foto og video: Udsigt til bredt forlig om elevbyrådsdagen

Vinderprojektet af den årlige elevbyrådsdag blev et projekt med en hjemmeside, der samler opskrifter på det vi kan spise i naturen i Albertslund

Af
Jørgen Brieghel

demokrati Albertslund får en hjemmeside med opskrifter til dyrkede afgrøder i Albertslund. Hjemmesiden består også af et kort over steder, hvor frugt og grønt dyrkes til fælles afbenyttelse.

Projektet er lavet af elever fra Herstedlund skole, og det fik flest stemmer på den årlige elevbyrådsdag for 6. klasserne, der fandt sted tirsdag i den rigtige kommunalbestyrelsessal.

Men selvom der var et reelt vinderprojekt, var der faktisk udsigt til det, der i gængs politikersprog kaldes et bredt forlig.

Der var i alt 5 forslag – et fra hver af skolerne i kommunen og et lavet i fællesskab af elever fra alle skoler.

Hver gruppe præsenterede sit forslag og kommenterede på de andres. Alle elevbyrådsmedlemmer tog plads om det runde bord, og mødet blev styret af borgmester Steen Christiansen.

Men rigtig mange havde meget rosende ord til overs for de andre forslag, og flere foreslog, at flere af de gode forslag kunne kædes sammen – så der reelt bliver mere end en vinder.

Steen Christiansen opfordrede derfor skolerne til at gå hjem og tænke over, hvordan man kan få flere forslag hægtet sammen og ført ud i livet.

Der diskuteres i grupperne, inden afstemning.

Der diskuteres i grupperne, inden afstemning.

Politiker for en dag

Eleverne prøvede for en dag, hvad det vil sige at være politiker og træffe en beslutning, som reelt føres ud i lovet – for der er nemlig afsat penge i budgettet til det.

Der er ikke plads til alle elever på en gang i kommunalbestyrelsessalen. Derfor skiftedes eleverne til at være i salen og i biograferne i MusikTeatret, hvor mødet blev livestreamet.

Elevbyrådet sad rundt om det rigtige

Det hele begyndte med en kort præsentationsrunde, som de fem grupper selv stod for med en powerpoint og en speak.

Overskriften for årets elevbyrådsdag var ”Spis din by”.

De fem projekter

De fem projekter var:

1: ”C.O.B.A.S.” Etablering af plantekasser med krydderurter til beboere omkring et valgt om råde fx Brillesøen. Herstedøster skole.

2: ”My food to you”. Etablering af en hjemmeside med opskrifter til dyrkede afgrøder i Albertslund. Hjemmesiden består også af et kort over steder, hvor frugt og grønt dyrkes til fælles afbenyttelse. Herstedlund skole.

3: ”Plantekasser”. Der etableres som et fællesprojekt med lærere og elever et område til dyrkning af frugt og grønt . Herstedvester skole.

4: ”De grønne hoteller og tage”. Der etableres grønne områder på tage og i insekthoteller i samarbejde med Agendacentret, som gavner alle, der dyrker afgrøder i Albertslund. Egelundskolen.

5: ”Lodrette haver”. Der etableres haver af genbrugsmaterialer til ophængning på mure, vægge og hegn til fælles afbenyttelse. Fælles Albertslundforslag.

Hvem skal vande?

Efter præsentationen var det tid til at stille spørgsmål. Spørgelysten var meget stor, og mange kredsede ved væsentlige emner som: Hvem skal vande planterne, når der er ferie? Hvem skal se efter, om projekterne bliver ødelagt. Hvad vil I plante i kasserne?

Svarene kom prompte: Vi vil lave aftaler med boligområder. Vi vil lade det gå på skift mellem elever, der ikke er på ferie. Vi satser på at vores projekt ikke bliver ødelagt.

Undervejs blev projekterne, spørgsmål og svar kommenterer af Povl Markussen og Signe Landon fra Agenda Centeret.

Til slut skred man til afstemning. Den første afstemning gav hvert elevbyrådsmedlem tre stemmer. Flest stemmer fik forslag ”My food for you”, ”Plantekasser” og ”Lodrette haver”.

Ved den sidste afstemning, skulle man så vælge mellem et af de tre forslag, og det blev under stor jubel ”My food for you”, der løb med sejren.

Gå hjem og vær med

”Jeg håber, at når I har været i sådan et forløb og været en del af demokratiet, så har fået lyst til at gå ud og tage del i f.eks. elevråd og andre steder, hvor I kan være med til at beslutte noget”, sagde borgmesteren til slut.

Og som en lærer oppe i krogen bagerst i salen sagde til sine elever: ”Jo mindre man blander sig og siger sin mening, jo mere er det andre, der får lejlighed til at bestemme over en”.

Demokratiet på et bræt. Det var en god dag. Gode forslag. God debat. God tone. Og udsigt til et fælles forlig.

Kan man ønske sig mere?

Publiceret 13 February 2019 05:00