Arkivfoto:

Arkivfoto: Rawpixel.com - stock.adobe.com

Børneområdet: Lover løsning i løbet af et par måneder

Der bliver indkaldt til møde med forældrerådet på daginstitutionsområdet 14. marts, og borgmesteren lover et forslag til løsning af problemerne i løbet af to-tre måneder

Af
Jørgen Brieghel

børn Der er voldsom kritik af forholdene på daginstitutionsområdet i Albertslund. Det handler bl.a. om for lidt personale til børnene og dårlig økonomisk styring. Det får nu politikerne til at reagere øjeblikkeligt.

På kommunalbestyrelsesmødet tirsdag var en række forældre til børn i institutionerne mødt frem. De brugte spørgetiden til at få svar fra politikerne.

En af dem var Niels Wiese. Han bragte nogle af problemerne frem for politikerne:

”Vi er som forældre til børn i institutionerne ikke tilfredse med, hvordan området kører. Mange af bygningerne er gamle barakker. Der er sat penge af til nybygninger og renoveringer, og det er på tide. I min yngste søns institution er der et stort underskud. Faldende børnetal, lederskifte, manglende økonomistyring osv. er årsager til det. Vi har holdt møde med dagtilbudschefen og formanden for Børne- og skoleudvalget, Marianne Burchall. Det var et fint møde, og vi fik et plaster på såret. Men det hjælper ikke, når benet er brækket. Normeringerne i Albertslund er måske høje i forhold til gennemsnittet på landsplan. Men når vi ser hverdagen, så er de ikke høje nok. Vi forældre går på arbejde og tænker: Går dagen godt eller er der sygdom i institutionen. Nogle forældre vælger ikke at flytte til Albertslund pga daginstitutionsområdet. Andre overvejer at flytte. Hvordan er normeringerne udregnede? Hvordan kan et underskud i en institution hænge år efter år – det går ud over børn der ikke er født endnu. Hvordan vil I styrke understøttelsen af økonomistyring i institutionerne? Mener I at institutionerne lever op til visionen af Albertslund som børnekommune?”, lød spørgsmålene.

Tager kritikken alvorligt

I spørgetiden er det borgmesteren, der svarer, men han kan give ordet videre til udvalgsformanden.

Steen Christiansen (Soc.) indledte dog selv:

”Det her bliver en sag, vi kommer til at arbejde med de næste par måneder. Andre institutioner har også rejst kritik over for os”, sagde han.

”Vi har i budgetaftalen vedtaget at få en nærmere gennemgang af, hvordan normeringen beregnes – så vi ved hvor vi skal ligge. Det kommer der bud på i løbet af foråret. I det arbejde vil vi også inddrage den kritik, der rejses nu. Lever vi op til visionen, spørger du? For 14 dage siden, havde jeg sagt ja. Men nu har jeg hørt fra en del forældre. Derfor har forvaltningen også set på, hvordan vi kan styrke økonomistyringen. Hidtil har vi lagt rigtig meget ud lokalt, fordi vi ønskede selvforvaltning. Hvad så, når det går galt? Skal vi så gribe ind? Nogle underskud er så store, at vi er nødt til at se på, hvordan det skal håndteres. Vi tager alle jeres kritik alvorligt”.

Tryg ved at gå fra børnene

Borgmesteren gav ordet videre til Marianne Burchall (Soc.):

”Forældre skal være på trygge at gå på job og efterlade deres børn i institutionerne. Vi tager det her meget alvorligt. Vi ser f.eks. på bygningers tilstand. I budgetaftalen er der sat penge af til tre institutioner, vi skal se på, hvor skal vi renovere, og i hvilken rækkefølge - og det gælder også legepladser. Vi har underskud i nogle af institutionerne, men måske skal vi se på, om den dialog skal være lokalt eller skal der centraliseres? Og så skal vi se på normeringerne. Der skal være nok hænder til børnene. Vi ligger meget godt i forhold til andre kommuner i gennemsnit. Men det er ikke det, vi hører fra jer. Der kommer en sag i løbet af foråret om hele området”, sagde hun.

Klaret i løbet af to-tre måneder

Steen Christiansen meddelte, at Marianne Burchall har sørget for, at forældrerådet på daginstitutionsområdet bliver indkaldt til møde 14. marts for at blive præsenteret for de overvejelser, kommunens administration går med. På mødet kan institutionerne komme med bemærkninger og kritik. Børne- og skoleudvalget er også inviteret her. Og de partier som ikke sidder her er velkomne, inviterede borgmesteren og sagde:

”Vi sigter på at få sagen klaret i løbet af to-tre måneder”.

En anden forælder til børn i institution spurgte, om det ikke er på tide at slå en streg underinstitutionernes underskud.

”Nogle af dem opstået, fordi der var økonomisk opbremsning sidste år, så det er altså underskud, I som politikere har været med til at skabe. Vi er 600.000 kr. i minus i vores institution”, sagde Christoffer Holst.

Til forslaget om at centralisere økonomien for institutionerne, sagde han:

”Underskuddene vil fortsat være der, så området bør tilføres flere midler”.

Marianne Burchall svarede:

”Vi tager en snak om jeres økonomi. Vi er ved at se på budgetterne. Der er færre børn i de fleste institutioner. Så vi skal finde en løsning på, at I ikke kommer ud med større underskud. Vi har en udfordring med det faldende børnetal. Vi kan se i prognoserne, at der kommer flere børn – men der går nogle år. Vi skal finde løsninger, og jeg vil gøre alt for at komme med konkrete løsninger”.

Gav ordet videre

Borgmesteren gav så – lidt usædvanligt – ordet til andre medlemmer af kommunalbestyrelsen, hvis de havde lyst til at kommentere.

Danni Olsen (DF) sagde bl.a., at der ikke er enighed blandt de politiske partier, men at det er en lang debat – som måske skal tages i et andet forum.

Leif Pedersen (SF) konkluderede, at Albertslund skal levere et bedre resultat end tilfældet er nu. Og han understregede, at de problemer, forældrene rejser – bl.a. i læserbreve og direkte henvendelser – bliver taget med som spørgsmål til forvaltningen og dermed vil indgå i sagen.

Publiceret 14 February 2019 06:00