Det er på arealet vest for Rideklubben og Stensøen, der planlægges boligbyggeri. Foto fra projektet

Det er på arealet vest for Rideklubben og Stensøen, der planlægges boligbyggeri. Foto fra projektet

Naturforeninger: Drop boligbyggeri på radioarealet

Danmarks Naturfredningsforening i Albertslund og Natur & ungdom- Albertslund, opfordrer til, at planerne om boligbyggeri på radioarealet nord for Galgebakken bliver standset

Af
Jørgen Brieghel

byggeplaner Planerne om at etablere boligbyggeri på det såkaldte radioareal, der ligger nord for Galgebakken op til Rideklubben, får fingeren ned af to naturforeninger i Albertslund.

Danmarks Naturfredningsforening i Albertslund og Natur & ungdom- Albertslund har i et brev til kommunalbestyrelsen opfordret til, at projektet droppes.

”Byggeriet kommer til at ligge klods op ad et af de vigtigste ynglesteder for Spidssnudet frø på Vestegnen: kæret lige vest for den påtænkte bebyggelse. Den spidssnudede frø er Albertslund kommunes ansvars art og kommunen forpligtet til at passe på den. Da den spidssnudet frø maksimalt vandrer 300 meter fra sin ynglelokalitet, vil man med byggeriet ødelægge store dele af frøens levesteder uden for ynglesæsonen. Det kan ikke undgå at påvirke naturforholdene, specielt forholdene for Spidssnudet Frø, negativt i området”, skriver foreningerne.

De mener også, at byggeriet kraftigt vil påvirke naturindholdet og befolkningens naturmæssige og rekreative oplevelser i området ved Stensøen negativt.

Desuden er det ingen god idé at gribe ind i de grønne kiler, mener foreningerne:

”Det er planmæssig og natur- og miljøpolitisk meget dårlig stil at erodere og indskrænke de grønne, ubebyggede områder, som er af så stor betydning for befolkningen i Hovedstadsområdets kommuner. Det er meget betænkeligt, hvis Albertslund Kommune – der ellers er kendt for en grøn og naturvenlig profil – medvirker til denne nedbrydning af en struktur, der er til så stor fordel for Hovedstadens befolkning”, skriver naturforeningerne.

De mener, at byggeriet i etableringsperioden vil medføre ekstra kraftig forstyrrelse af både naturen og borgernes rekreative brug af området.

”Albertslund får de næste år flere store byggerier med mange boliger, bl.a. ved Roholmparken, Hyldagergrunden og Fængselsgrunden. Der er brug for flere boliger, men der er ingen grund til, at et mindre antal af dem skal placeres netop i et naturskønt rekreativt værdifuldt område”, lyder det fra lokalafdelingerne af naturfredningsforeningen og Natur & Ungdom. De opfordrer derfor kommunalbestyrelsen til at beholde området i landzone med henblik på fremtid tilslutning af arealerne til Vestskoven.

Sagen blev behandlet af miljø- og byudvalget 26. februar. Her var flertallet for at sætte gang i byggeplanerne, men Leif Pedersen (SF) og Lene Rygaard Jessen (Enh.) kunne ikke stemme for forslaget, og Allan Høyer (DF) undlod at stemme.

Forslaget om at gøre det muligt at bygge på radiogrunden skal endeligt behandles af kommunalbestyrelsesmødet – formentlig på mødet 12. marts.

Publiceret 06 March 2019 06:00