Bygningerne på radiogrunden er ikke længere i brug. Arkivfoto

Bygningerne på radiogrunden er ikke længere i brug. Arkivfoto

Flertal for at gå videre med byggeplaner på radiogrunden

Modstanderne vil beholde området som skov, mens tilhængerne i kommunalbestyrelsen vil skabe attraktive boliger

Af
Jørgen Brieghel

fremtid Den gamle radiogrund nord for Gamle Landevej, ved siden af Ridecentret, skal udvikles, så der kan bygges boliger på grunden.

Det har et flertal af kommunalbestyrelsen vedtaget på martsmødet.

Forud for mødet var der demonstration mod byggeplanerne, og læserbreve i Albertslund Posten har også markeret vrede mod, at området ikke bare kan få lov at ligge hen som en del af skoven.

En af modstanderne var SF. Leif Pedersen sagde:

”Pensionsselskaber har erhvervet jord, som de gerne vil bygge på. Vi skal have en lokalplan, som betyder at man kan ændre TDC’s gamle areal. Det er deres ret. Men SF synes, det er et forkert sted at bygge. For os bliver det her en lomme ind i Vestskoven. Det er vores skov. Det vil være lækkert at bo der, helt sikket. Men vi skal værne om naturområder og i stedet bygge andre steder”, mente Leif Pedersen.

Det er ikke skov

”Grunden er ikke Vestskov. Grunden er indhegnet, og der har aldrig været offentlig adgang til grunden. Ejendomsselskabet Norden ejer det”, sagde Jørn Jensby (Soc.). ”I 2016 ønskede kommunen ændringer af grunden, så den kan anvendes til boligformål. I dag kan projektet derfor udvikles inden for det areal. Vi støtter forvaltningens indstilling”.

Kenni Flink (Alt.) sagde, at i en tid hvor det handler om at opfylde klimamål, er det ikke rimeligt at skulle fjerne skov for at bygge.

”Sagen lægger op til at ophæve 900 kvm fredningsskov og sø og fjerne 50 års beplantning og dyreliv. Det er indgreb mod diversiteten, der er skabt gennem årtier. Vi er ikke imod flere boliger i byen, men der må være grænser for, hvor mange områder, der skal fjernes på bekostning af boliger. Lad os hellere fremskynde andre projekter og droppe radiostationen”, sagde Kenni Flink.

Lars Gravgaard Hansen (Kons.) sagde, at De konservative ikke kan tilslutte sig byggeri i fire etager.

”Men vi vil gerne se på muligheder for, hvad der kan laves derovre. Der kan godt laves byggeri, som er godt integreret med naturen. Stigsager i Glostrup er et eksempel. Det kan også være godt at tiltrække nye borgere, som måske ikke fines i Albertslund i dag”, sagde han.

Naturen har vundet hævd

Lene Rygaard Jessen (Enh.) fremhævede, at naturen har vundet hævd på området.

”Det er skov og bør blive ved med at være det. Vi skal binde CO 2, og det gør man ikke ved at fælde skov”, mente hun.

Brian Palmund (V) syntes, at det her projekt ser spændende ud.’

”Man kan lave attraktive boliger i kant med skoven. At det er en naturperle, det ved jeg ikke. Udviklingsprojektet her tror jeg kan blive rigtig spændende. Der skal ikke være mange boliger og heller ikke fire etager. Det skal vi i gang med, og vi kan påvirke processen undervejs”, sagde han.

Dennis Schmock (Rad.) sagde, at modstanderne fik det til at lyde som om hele Vestskoven skulle nedlægges.

”Sådan er det jo ikke. Her har vi en privat ejendom, som aldrig har været skov eller del af den grønne kile. Det er et spændende projekt, og vi vil fortsat kunne bruge området”, mente han.

Politisk ansvar

Allan Høyer (DF sagde, at Dansk Folkeparti ikke kunne stemme for.

”Det kunne være spændende med boliger som dem de har i Hvissinge. Jeg er ikke bange for fire etager – men ned på Hyldagergrunden med det! Lad os bevare de 60 procent grøn natur, vi har i Albertslund”, sagde han.

Nils Jensen (Soc.) sagde, at han har fuld forståelse for demonstranternes skilte med ”Bevar skoven”.

”Det ønsker vi alle. Men hvad er skov? Vi har rigeligt skov. Så jeg har intet imod, at der bygges på radiogrunden. Men jeg har imod, at der bygges tæt. Det skal vi heller ikke – vi skal indhente idéer og forslag. De huse der bygges der bliver dyre. Jeg har intet imod, at der kommer folk hertil, som har kassen. Vi skal have skattekroner ind, så vi kan bevare velfærden i kommunen”, mente Nils Jensen.

Helge Bo Jensen (Enh.) sagde:

”Hvis man ser på Krak, så er der ingen forskel på området og Vestskoven uden om. For i praksis er det skov. Man får i hvert fald ikke mere natur ved at plastre arealet til med boliger”, mente han.

Spor til udviklingen

”60 procent af Albertslund er grønne områder. Se det fra Herstedhøje – hvor man ikke kan se Albertslund, men kun grønt”, sagde Steen Christiansen (Soc.) ”Det her handler om en afvejning af forskellige hensyn. Vi har politisk en ambition om et stærke, rigere og mere uafhængigt Albertslund, end det vi kender i dag. Vi vil ikke være afhængige af, hvilke beslutninger de træffer ude i landet eller i Folketinget. Vi vil have, at albertslunderne selv bestemmer deres fremtid. Det kræver, at vi får familier ind, som kan bidrage til den udvikling. Det skal ses i den dagsorden. Om fem-seks måneder har vi budgetbehandling. Vi står med store økonomiske udfordringer. Det skal vi klare og samtidig lægge spor, som kan give en langsigtet udvikling, der gør os stærkere, rigere og mere uafhængige. Desuden får vi flere ældre, som har klar på pleje og omsorg. Vi skal også klare problemer på børneområdet. Derfor skal vi have mod til at tage byplantræk, som en sag som denne her er udtryk for”.

Til det sagde Allan Høyer:

”Jeg kender ikke kommunens økonomi, men det handler nok om et stort underskud. Det handler nok om det specialiserede voksenområde, om børne- familieområdet og så om manglende politisk ledelse. Man skal turde tage et ansvar”, mente han.

I melder jer ud

Hvilket fik Paw Østergaard Jensen (Soc.) på banen:

”Det har en vis ironi over sig at stemme nej til alt. I kommer med lange fortællinger om, hvorfor I er imod at bygge og udvikle og løse nogle ting på den lange bane, samtidig med at I er imod at bygge og melder jer ud af ethvert ansvar. Det er fair nok, når man er et mindre parti eller tilhører den kategori. For Dansk Folkeparti opfatter sig nærmest som værende i permanent opposition til udviklingen af byen. Når vi bygger her og vil tiltrække folk og styrke vores økonomi, så handler det ikke om at skifte borgere ud. Det handler om at gøre det bedre for dem, der bor her i forvejen. Det handler om at tiltrække nogle. Det er godt for eksempelvis de skoler vi har, at få børn ind og eksempelvis bofællesskaber. Se Lange Eng. De deltager i alt her i byen, og det vil jeg gerne have mere af”, sagde han.

Luftfoto fra projektmappen.

Luftfoto fra projektmappen.

Afstemning

Herefter var der afstemning. I forvejen var borgmesteren kommet med supplerende tilføjelse til indstillingen:

- at der ønskes en bebyggelsesprocent, der i højere grad tilgodeser placeringen i skoven – dvs. max 35.

- at der ønskes fokus på indretning af friarealer, så der skabes en mere tydelig sammenhæng til skoven.

- at det ønskes, at der arbejdes seriøst med biodiversitet: Frugtbærende træer og buske samt gode forhold for insekt- og dyreliv – det vil sige, at der i de hele taget er fokus på natur- og naturoplevelser i- og omkring bebyggelsen.

- at der skal være fokus på, at området ikke må opfattes lukket.

Indstillingen med de tilføjelser stemte Socialdemokratiet, Radikale og Venstre for.

Imod stemte Enhedslisten, SF, Dansk Folkeparti og Alternativet.

Kort fortalt: Flertallet stemte for.

Der udarbejdes nu debatoplæg til indkaldelse af ideer og forslag, og der udarbejdes ny lokalplan og kommuneplantillæg, der muliggør opførelse af boliger på ovenstående vilkår.

Det sidste punkt kunne De konservative ikke stemme for.

Publiceret 14 March 2019 05:00