Vi skal i løbet af 2019 evaluere folkeskolen i Albertslund, og vores personaleomsætning er en af de parametre vi skal kigge på, siger Marianne Burchall (Soc.). Arkivfoto.

Vi skal i løbet af 2019 evaluere folkeskolen i Albertslund, og vores personaleomsætning er en af de parametre vi skal kigge på, siger Marianne Burchall (Soc.). Arkivfoto.

Formand: Vi skal sammen have vendt udviklingen

Jeg deler lærernes bekymring for rekrutteringen, som ikke kun er en lokal udfordring, siger Marianne Burchall (Soc.)

Af
Finn Due Larsen

Gensvar AP er gået videre med lærernes udtalelse til Marianne Burchall (Soc.), formand for Børne- og Skoleudvalget.

Vi har spurgt hende, om hun deler bekymringen, og hvad hun tænker at man som politisk ansvarlig konkret kan gøre for at fastholde og rekruttere flere lærere.

"Jeg ønsker dygtige ledere, lærer og pædagoger på vores skoler, så vi sikrer, at det enkelte barn udvikler sig bedst muligt så de får det bedste fundament for fremtiden. Vi har alle samme mål, at vi er en god børnekommune, med skoler med et attraktivt arbejdsmiljø", siger Marianne Burchall, og fortsætter:

"Jeg er generelt bekymret for rekruttering af lærere, da det ikke kun er en lokal udfordring. Vi har haft en stor lærerudskiftning nogle steder og af forskellige grunde. Men vi har også rigtig mange dygtige lærere der bliver og kommer hertil. Vi skal i løbet af 2019 evaluere folkeskolen i Albertslund, og vores personaleomsætning er en af de parametre vi skal kigge på. Vi kommer til på næste børne- og skoleudvalgsmøde at få en status på personaleomsætningen over de seneste år, fordelt på de enkelte skoler."

Ved at vende

Hun hæfter sig dog ved som glædeligt, at på et af de seneste jobopslag har der været mange flere kompetente ansøgere end tidligere:

"Så jeg tror vi er ved at have vendt udviklingen", siger Marianne Burchall.

"Vi skal selvfølgelig også tale om, hvordan vi modtager nye lærer på skolerne, hvilken introduktion, støtte og supervision de får den første tid. Vi skal sikre, at vi kan give dem en god start på vores skoler."

Skal sikre en rød tråd

I forhold til om den digitale satsning Meebok bør være frivillig, som lærerne foreslår, svarer Marianne Burchall:

"Vi har i dag vores strategi ’Skole for alle’, som er fundamentet for udviklingen af folkeskolerne i Albertslund. Jeg har en forventning om, at de ude på skolerne sikrer en rød tråd i arbejdet med læringsplaner og sikrer gode faglige drøftelser med hinanden om at sikre et godt fagligt fundament til at kunne løfte den enkelte elev både fagligt og menneskeligt. I denne dialog skal vi sikre en god rød tråd mellem samarbejdet mellem lærerne, pædagogerne og forældrene. For mig er det vigtigt, at der er et godt samarbejde."

Publiceret 23 March 2019 07:00