Flere og flere forældre i Egedal ønsker deres børn i privatskole. Arkivfoto.

106 lærere har forladt Albertslund inden for de seneste tre år. Arkivfoto.

Tal vækker bekymring: Hver tredje lærer er stoppet inden for tre år

Der er brug for en øget indsats for at fastholde og rekruttere lærere, lyder opfordringen fra lærerkredsen til kommunen

Af
Finn Due Larsen

ABC I løbet af de seneste tre år er 132 lærere stoppet på skolerne i Albertslund. Det skal ses i forhold til, at der er 306 fuldtidsstillinger, med andre ord hver tredje lærer.

Det er tal, der vækker stærk bekymring i Albertslund Lærerkreds. Så meget, at lærerne nu opfordrer Albertslund Kommune til at gøre noget mere aktivt for at fastholde og rekruttere lærere til skolerne i Albertslund.

"Der er kamp om de dygtige, engagerede og ikke mindst uddannede lærere på landsplan, og Albertslund Kommune er i øjeblikket særligt udfordret. Det har en stor betydning for skolernes kvalitet, at man kan rekruttere og fastholde uddannet arbejdskraft, og det er derfor med stor bekymring, at vi kan konstatere en meget stor personaleomsætning samt for få uddannede lærere ude på skolerne", lyder det fra lærerne i en fælles udtalelsel vedtaget på kredsens generalforsamling.

Hver femte ikke uddannet

Her henviser man også til, at hver femte lærer ansat på skolerne har ikke en læreruddannelse med sig i bagagen.

"Desværre er billedet selvforstærkende, da det slider på de trofaste medarbejdere, når de ofte skal forholde sig til nye kollegaer, som naturligt har brug for at blive hjulpet i gang på deres nye arbejdsplads. Dermed har det indlysende store konsekvenser for børnene, kvaliteten og udviklingen af skolen", lyder det i udtalelsen.

"Vi ved, at det, der har den største betydning for lærerne, at de kan lykkes med deres arbejde. Derfor er det vigtigt, at der et tydeligt professionelt råderum med tid og plads til at planlægge, gennemføre og evaluere god undervisning samt tillid til, at vi løser vores kerneopgave professionelt. Vi skal have skoleudvikling til at spire og gro nedefra. Beslutninger, som lærerne ikke har bedt om eller været inddraget grundigt i, opfattes alt for ofte som en forstyrrelse af arbejdet, der spænder ben i en travl hverdag."

I udtalelsen anbefaler generalforsamlingen, at der i samarbejde med Kreds 25 bliver gjort en indsats for både at rekruttere og fastholde uddannede lærere i Albertslund Kommune.

Ny platform frivillig

Samtidig opfordrer lærerne til, at en ny læringsplatform, Meebok, der skal afløse Forældreintra, gøres frivillig, og at lærerne inddrages i processen.

"Vi er uddannet til, og langt de fleste af os har stor erfaring med, at planlægge, gennemføre og evaluere undervisning. Derfor er det også forbundet med stor bekymring, at vi konstaterer, at lærerne ikke føler sig inddraget i implementerings-processen knyttet til overgangen fra Forældreintra til AULA og dermed brugen af læringsplatformen Meebook."

Meebook er den læringsplatform, som Albertslund kommune valgte, da alle kommuner skulle vælge læringsplatform. Lærerne mener ikke, at platformen er ordentligt implementeret og er i sit udgangspunkt "en alt for snæver ramme for god undervisning".

"Det er ikke et arbejdsredskab, som lærerne har efterspurgt eller ønsket", lyder det i udtalelsen, der opfordrer til at Meebok gøres frivillig:

"Lærerne kan eksperimentere med læringsplatformens funktionaliteter og løbende tage didaktiske drøftelser med hinanden og skolens leder, så vi sammen på skolerne finder en fælles retning for brugen og rammerne."

Læs udvalgsformand Marianne Burchalls svar til lærerne her.

Publiceret 23 March 2019 07:00