Mange forældre oplever sagsbehandlingen som et stort problem, siger Malene Adler fra Forældrenetværket. Foto: due.

Mange forældre oplever sagsbehandlingen som et stort problem, siger Malene Adler fra Forældrenetværket. Foto: due.

Forældre-netværk oplever stigende tilslutning

Over 100 er kommet med. Især sagsbehandlingen optager mange, lyder det fra gruppen

Af
Finn Due Larsen

Særlige behov I 2017 så Forældrenetværket Albertslund dagens lys. Målgruppen var forældre til børn med særlige behov, med diagnoser som ADHD, Aspergers eller lignende.

Siden har netværket oplevet en støt stigende interesse og tilslutning, og nu er der over 100 med. Det fortæller Malene Adler, talsmand for Forældrenetværket.

Hun beretter om stor mødeaktivitet og netværks-arbejde på tværs, både på Facebook, i email-grupper og i forhold til kommunen.

"Vi har fået en fast møderække op at stå med kommunen, som vi kalder Joint Venture. Det er med repræsentanter for Familieafsnittet, PPR., skolechefen og andre fra kommunen, sammen med forældre fra gruppen", siger Malene Adler.

Trækker for længe ud

Hun fremhæver den løbende dialog med kommunen som et positivt tiltag. Men samtidig, at der er nok at tage fat på, set med forældrenes briller på, når det handler om kommunens håndtering af specialområdet.

"Især sagsbehandlingen er et stort problem. Vi mener den er stærkt kritisabel og indimellem på kant med lovgivning og konventioner", siger Malene Adler.

Hun oplever, at flere forældre klager over at sager trækker alt for længe ud. Det handler for eksempel om når "forkerte svar forlænger sagsbehandling eller stagnerer sagen", som hun udtrykker det.

Forældrenetværket er gået i tæt samarbejde med DH-Albertslund, og det er mundet ud i et møde 8. april på rådhuset, med fokus på retssikkerhed og saglig sagsbehandling til alle familier med børn med særlige behov.

Her vil man gerne have en drøftelse med kommunen om hvilken status der er på området.

"Vi ønsker at der bliver taget et tværfagligt ansvar, mellem politikere og forvaltning, så der kan rettes op på forholdene på området", siger Malene Adler, der håber på en konkrete handleplan:

"Den skal dokumentere og forklare, hvordan kommunen vil sørge for at få bragt de grundlæggende ting på området i orden."

Inden da kaldes der til et andet møde, der er åbent for alle. Onsdag 27. marts klokken 19 er alle velkomne i Sundhedshuset, til et informationsmøde om Forældrenetværket.

Publiceret 24 March 2019 07:00